Jeśli zostałeś przyjęty na studia i masz jakieś pytania, skontaktuj się ze swoim dziekanatem

Wydział Politechniki Gdańskiej Strona www, kontakt do dziekanatu
Wydział Architektury https://arch.pg.edu.pl/kontakt1
Wydział Chemiczny https://chem.pg.edu.pl/dziekanat-wch
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti
Wydział Elektrotechniki i Automatyki https://eia.pg.edu.pl/dziekanat/informacje-ogolne
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej https://ftims.pg.edu.pl/dziekanat
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska https://wilis.pg.edu.pl/dziekanat
Wydział Mechaniczny https://mech.pg.edu.pl/studenci/dziekanat
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa https://oio.pg.edu.pl/dziekanat
Wydział Zarządzania i Ekonomii https://zie.pg.edu.pl/dziekanat