KOROZJA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Korozja, jako zjawisko degradacji materiałów, przede wszystkim konstrukcyjnych, przynosi ogromne straty gospodarce światowej. W roku 2010 szacowano, że straty te w skali światowej wynoszą 1000-1500 USD na mieszkańca, co w skali Polski oznaczało około ¼ zadłużenia zagranicznego (na mieszkańca). Dlatego też walka różnymi formami korozji jest priorytetem we wszystkich dziedzinach gospodarki, a nawet w zakresie kultury i sztuki (muzealnictwo, archeologia, zabytkowe obiekty architektoniczne). Kierunek „Korozja” jest koordynowany i w znacznej mierze prowadzony przez pracowników jednej z najlepszych katedr, o osiągnięciach teoretycznych i praktycznych uznawanych na całym świecie. Zapoznasz się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania. Możliwe będzie także uzyskanie szerokich umiejętności praktycznych, które w znacznym stopniu ułatwią Ci znalezienie pracy.

ARGUMENTY ZA:
• zdobyta wiedza pozwoli na wdrożenie opracowanych przez ciebie metod mających na celu ochronę wielu obiektów
• możliwość pracy w wielu gałęziach przemysłu i w muzealnictwie
• praca w małych grupach, która umożliwia indywidualne podejście do studentów

PRAKTYKI, WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI:
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Grupa LOTOS S.A.
• PKN Orlen S.A.
• JOTUN S.A.
• Remontowa S.A.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• przemysł stoczniowy i morski
• przemysł petrochemiczny
• przemysł farmaceutyczny i spożywczy
• przemysł wydobywczy i przetwórczy
• wszystkie inne dziedziny przemysłu
• muzealnictwo

CIEKAWOSTKA:
W trakcie studiów masz możliwość ukończenia specjalistycznych kursów. Jednym z najczęściej wybieranych jest „Kurs inspektorów powłok malarskich”. Certyfikat ukończenia dostaniesz dopiero po zakończeniu studiów, ale niejeden pracodawca udowodni, że czekanie się opłaca.