Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego

1) studia w języku polskim (PL) i języku angielskim (EN)

2) studia licencjackie

3) tylko studia w języku angielskim

4) WOiO w tym specjalności: specjalności okrętowe; zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej; inżynieria zasobów naturalnych

5) WFTiMS w tym specjalności: informatyka stosowana; fizyka stosowana; konwersja energii

M) kierunek międzywydziałowy

Mu) kierunek międzyuczelniany

Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział

Kierunek

Studia I stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Architektury

Architektura

Z

195

Gospodarka przestrzenna

Z

45

Chemiczny

Biotechnologia

Z

140

Chemia

Z

100

Chemia budowlana Mu)

Z

30

Inżynieria materiałowa M)

Z

70

Korozja

Z

30

Technologia chemiczna

Z

120

Zielone technologie i monitoring

Z 1)

PL/ 50

EN/ 25

Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Automatyka i robotyka

Z

110

Elektronika i telekomunikacja

Z

240

Informatyka

Z

210

Z

70

Inżynieria biomedyczna M)

Z

120

Inżynieria danych M)

Z

65

Elektrotechniki i Automatyki

Automatyka i robotyka

Z

110

Elektrotechnika

Z

125

Z

140

Energetyka M)

Z 1)

PL/ 65

EN/ 10

Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej

Fizyka techniczna

Z 5)

100

Inżynieria materiałowa M)

Z

35

Matematyka

Z 2)

125

Nanotechnologia

Z

150

Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Budownictwo

Z

390

Z

60

Geodezja i kartografia

Z

100

Z

30

Inżynieria środowiska

Z

130

Z

35

Transport

Z

100

Mechaniczny

Energetyka M)

Z 1)

PL/ 55

EN/ 10

Inżynieria materiałowa M)

Z

60

Inżynieria mechaniczno-medyczna Mu)

Z

95

Mechanika i budowa maszyn

Z

200

Z

70

Mechatronika

Z

95

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Z

90

Oceanotechniki
i Okrętownictwa

Energetyka M)

Z 1)

PL/ 80

EN/ 10

Transport

Z

120

Oceanotechnika

Z 4)

280

Z

35

Zarządzania i Ekonomii

Analityka gospodarcza

Z 2)

30

Z 2)

60

Ekonomia

Z 2)

30

Zarządzanie

Z 2)3)

EN/ 20

Zarządzanie inżynierskie

Z

60

Z

60

Razem

4225

560

4785