Limit dostępnych miejsc na dane kierunki studiów przeznaczony dla Obywateli Polskich

Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021 zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzone przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

UWAGA!

Studia niestacjonarne nie są realizowane w języku angielskim

Wykaz skrótów:

ARCH

Wydział Architektury

CHEM

Wydział Chemiczny

ETI

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

EiA

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

FTiMS

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

ILiŚ

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

MECH

Wydział Mechaniczny

OiO

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

ZiE

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Limity przyjęć na studia I stopnia dla Obywateli Polskich
na rok akademicki 2020/2021 na kierunek:
Wydział Studia I stopnia
Forma studiów Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów Język wykładowy
stacjonarne niestacjonarne
semestr zimowy semestr zimowy
Analityka gospodarcza ZiE 60 36 licencjat
Architektura ARCH

145PL

25ANG

- inżynier architekt
Automatyka, robotyka i systemy sterowania EiA 100 - inżynier
Automatyka, cybernetyka i robotyka ETI 120 - inżynier
Biotechnologia CHEM 160 - inżynier
Budownictwo ILiŚ 400 60 inżynier
Chemia CHEM 100 - inżynier
Chemia budowlana CHEM 30 - inżynier
Ekonomia ZiE 55 - licencjat
Elektronika i telekomunikacja ETI 260 - inżynier
Elektrotechnika EiA 100 130 inżynier
Energetyka EiA

55PL

10ANG

- inżynier
Energetyka IMiO *)

50PL

10ANG

- inżynier
Energetyka IMiO**)

80PL

10ANG

- inżynier
Fizyka techniczna FTiMS 100 - inżynier
Geodezja i kartografia ILiŚ 105 - inżynier
Gospodarka przestrzenna ARCH 40 - inżynier
Informatyka ETI 230 70 inżynier
Inżynieria biomedyczna ETI 130 - inżynier
Inżynieria danych ETI 65 - inżynier
Inżynieria materiałowa FTiMS 45 - inżynier
Inżynieria materiałowa CHEM 60 - inżynier
Inżynieria materiałowa IMiO *) 30 - inżynier
Inżynieria mechaniczno-medyczna IMiO *) 50 - inżynier
Inżynieria środowiska ILiŚ 150 45 inżynier
Matematyka FTiMS 120 - licencjat
Mechanika i budowa maszyn IMiO *) 150 50 inżynier
Mechatronika IMiO *) 50 - inżynier
Nanotechnologia FTiMS 150 - inżynier
Oceanotechnika IMiO**) 270 35 inżynier
Technologia chemiczna CHEM 160 - inżynier
Transport ILiŚ 105 - inżynier
Transport i logistyka IMiO**) 130 - inżynier
Zarządzanie ZiE 30 - licencjat
Zarządzanie i inżynieria produkcji IMiO *) 50 - inżynier
Zarządzanie inżynierskie ZiE 85 60 inżynier
Zielone technologie CHEM 60 - inżynier
Razem 4135 486    

*) dawny MECH
**) dawny OiO