Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego

1) studia w języku polskim (PL) i języku angielskim (EN)

2) studia licencjackie

3) tylko studia w języku angielskim

4) WOiO w tym specjalności: specjalności okrętowe; inżynieria zasobów naturalnych

5) WFTiMS w tym specjalności: informatyka stosowana; fizyka stosowana; inżynieria odnawialnych źródeł energii

M) kierunek międzywydziałowy

Mu) kierunek międzyuczelniany

Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019

Wydział

Kierunek

Studia I stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Architektury

Architektura

Z

195

   

Gospodarka przestrzenna

Z

45

   

Chemiczny

Biotechnologia

Z

140

   

Chemia

Z

100

   

Chemia budowlana Mu)

Z

30

   

Inżynieria materiałowa M)

Z

60

   

Korozja

Z

30

   

Technologia chemiczna

Z

120

   

Zielone technologie i monitoring

Z 1)

PL/ 50

EN/ 25

   

Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Automatyka i robotyka

Z

110

   

Elektronika i telekomunikacja

Z

240

   

Informatyka

Z

210

Z

70

Inżynieria biomedyczna M)

Z

120

   

Inżynieria danych M)

Z

65

   

Elektrotechniki i Automatyki

Automatyka i robotyka

Z

110

   

Elektrotechnika

Z

125

Z

140

Energetyka M)

Z 1)

PL/ 65

EN/ 10

   

Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej

Fizyka techniczna

Z 5)

100

   

Inżynieria materiałowa M)

Z

45

   

Matematyka

Z 2)

120

   

Nanotechnologia

Z

150

   

Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Budownictwo

Z

400

Z

60

Geodezja i kartografia

Z

105

Z

30

Inżynieria środowiska

Z

140

Z

35

Transport

Z

105

   

Mechaniczny

Energetyka M)

Z 1)

PL/ 60

EN/ 10

   

Inżynieria materiałowa M)

Z

60

   

Inżynieria mechaniczno-medyczna Mu)

Z

90

   

Mechanika i budowa maszyn

Z 1)

PL/ 170

EN/ 30

Z

70

Mechatronika

Z

95

   

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Z

90

   

Oceanotechniki
i Okrętownictwa

Energetyka M)

Z 1)

PL/ 80

EN/ 10

   

Transport

Z

120

   

Oceanotechnika

Z 4)

280

Z

35

Zarządzania
i Ekonomii

Analityka gospodarcza

Z 2)

30

Z 2)

60

Ekonomia

Z 2)

30

   

Zarządzanie

Z 2)3)

EN/ 10

   

Zarządzanie inżynierskie

Z

75

Z

60

Razem

4255

560

4815