Limit dostępnych miejsc na dane kierunki studiów przeznaczony dla Obywateli Polskich

Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021 zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzone przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

UWAGA!

Studia niestacjonarne nie są realizowane w języku angielskim

Wykaz skrótów:

ARCH

Wydział Architektury

CHEM

Wydział Chemiczny

ETI

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

EiA

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

FTiMS

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

ILiŚ

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

MECH

Wydział Mechaniczny

OiO

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

ZiE

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Limity przyjęć na studia I stopnia dla Obywateli Polskich
na rok akademicki 2019/2020 na kierunek:
Wydział Studia I stopnia
Forma studiów Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów Język wykładowy
stacjonarne niestacjonarne
semestr zimowy semestr zimowy
Analityka gospodarcza ZiE 55 30 licencjat
Architektura ARCH 190 - inżynier architekt
Automatyka, robotyka i systemy sterowania EiA 100 - inżynier
Automatyka, cybernetyka i robotyka ETI 110 - inżynier
Biotechnologia CHEM 140 - inżynier
Budownictwo ILiŚ 400 60 inżynier
Chemia CHEM 100 - inżynier
Chemia budowlana CHEM 30 - inżynier
Ekonomia ZiE 55 - licencjat
Elektronika i telekomunikacja ETI 240 - inżynier
Elektrotechnika EiA 115 130 inżynier
Energetyka EiA 65 - inżynier
Energetyka MECH 50 - inżynier
Energetyka OiO 80 - inżynier
Fizyka techniczna FTiMS 100 - inżynier
Geodezja i kartografia ILiŚ 105 30 inżynier
Gospodarka przestrzenna ARCH 40 - inżynier
Informatyka ETI 210 70 inżynier
Inżynieria biomedyczna ETI 120 - inżynier
Inżynieria danych ETI 65 - inżynier
Inżynieria materiałowa FTiMS 45 - inżynier
Inżynieria materiałowa CHEM 60 - inżynier
Inżynieria materiałowa MECH 30 - inżynier
Inżynieria mechaniczno-medyczna MECH 50 - inżynier
Inżynieria środowiska ILiŚ 140 35 inżynier
Korozja CHEM 30 - inżynier
Matematyka FTiMS 120 - licencjat
Mechanika i budowa maszyn MECH 120 35 inżynier
Mechatronika MECH 50 - inżynier
Nanotechnologia FTiMS 150 - inżynier
Oceanotechnika OiO 270 35 inżynier
Technologia chemiczna CHEM 120 - inżynier
Transport ILiŚ 105 - inżynier
Transport i logistyka OiO 110 - inżynier
Zarządzanie ZiE 15 - licencjat
Zarządzanie i inżynieria produkcji MECH 50 - inżynier
Zarządzanie inżynierskie ZiE 85 60 inżynier
Zielone technologie i monitoring CHEM 75 - inżynier
Razem 3995 485