Limit dostępnych miejsc na dane kierunki studiów przeznaczony dla Obywateli Polskich

Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021 zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzone przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

UWAGA!

Studia niestacjonarne nie są realizowane w języku angielskim
PP profil praktyczny
A nabór na studia prowadzone tylko w języku angielskim
PL nabór na studia prowadzone tylko w języku polskim

Wykaz skrótów:

ARCH

Wydział Architektury

CHEM

Wydział Chemiczny

ETI

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

EiA

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

FTiMS

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

ILiŚ

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

MECH

Wydział Mechaniczny

OiO

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

ZiE

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Limity przyjęć na studia II stopnia dla
Obywateli Polskich na rok akademicki 2020/2021 na kierunek:

Wydział Studia II stopnia
Forma Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów Język wykładowy
stacjonarne niestacjonarne
semestr  zimowy

semestr letni

semestr zimowy

semestr letni
Analityka gospodarcza ZiE 70 - 30 - mgr
Architektura ARCH - 160 - - mgr inż. arch.
Automatyka, robotyka i systemy sterowania EiA - 160 60 - mgr inż.
Automatyka, cybernetyka i robotyka ETI - 65 - - mgr inż.
Biotechnologia CHEM - 100 - - mgr
Budownictwo ILiŚ 15A 300 60 - mgr inż.
Chemia CHEM - 40 - - mgr
Chemia budowlana CHEM - 30 - - mgr inż.
Elektronika i telekomunikacja ETI - 120 - - mgr inż.
Elektrotechnika EiA - 160 60 - mgr inż.
Energetyka EiA - 90 - - mgr inż.
Energetyka WIMiO*) - 80 - - mgr inż.
Energetyka WIMiO**) - 50 - - mgr inż.
Fizyka techniczna FTiMS - 75 - - mgr inż.
Geodezja i kartografia ILiŚ nie uruchomiono 40 - - mgr inż.
Gospodarka przestrzenna ARCH - 40 - - mgr.
Informatyka ETI - 140 75 - mgr inż.
Inżynieria biomedyczna ETI - 80 - - mgr inż.
Inżynieria i technologie nośników energii PP CHEM - 40 - - mgr inż.
Inżynieria materiałowa FTiMS - 40 - - mgr inż.
Inżynieria materiałowa CHEM - 60 - - mgr inż.
Inżynieria materiałowa MECH - 70 - - mgr inż.
Inżynieria mechaniczno-medyczna MECH - 70 - - mgr inż.
Inżynieria morska i brzegowa ILiŚ - 35 - - mgr inż.
Inżynieria morska i brzegowa WIMiO**) - 35 - - mgr inż.
Inżynieria środowiska ILiŚ 15A 120 35 - mgr inż.
Korozja CHEM - 20 - - mgr inż.
Matematyka FTiMS 80 - - - mgr
Mechanika i budowa maszyn WIMiO*) - 120 nie uruchomiono 30 mgr inż.
Mechatronika WIMiO*) - 70 - - mgr inż.
Nanotechnologia FTiMS 20 50 - - mgr inż.
Oceanotechnika WIMiO**) 20A 120 - 60 mgr inż.
Technologia chemiczna CHEM - 110 - - mgr inż.
Technologie kosmiczne i satelitarne ETI - 30 - - mgr inż.
Technologie kosmiczne i satelitarne WIMiO*) - 70 - - mgr inż.
Transport ILiŚ - 70 - - mgr inż.
Transport i logistyka WIMiO**) - 35 - - mgr inż.
Zarządzanie ZiE 85 30 30 30 mgr
Zielone technologie CHEM 60 60 - - mgr inż.
Razem 365 2940 350 120    

*) dawny Wydział Mechaniczny

**) dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa