Legenda do tabeli

L – studia rozpoczynają się od semestru letniego

Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego      

1) tylko studia w języku angielskim

2) studia w języku polskim (PL) i języku angielskim (EN)

3) WEiA w tym specjalność w jęz. ang.: przetwarzanie sygnałów

4) WM w semestrze zimowym tylko specjalność: inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych na semestr zimowy, nabór dodatkowo zostanie uruchomiony w semestrze letnim w ramach dodatkowego limitu przyjęć na kierunku MiBM

5) WM w tym specjalności: inżynieria systemów bezpieczeństwa
i International Design Engineer

6) WILiŚ w tym specjalności: sieci i instalacje; technologie
w inż. środowiska; infrastruktura wodna; Environmental Engineering

7) profil praktyczny

8) WFTiMS w tym specjalności: informatyka stosowana; fizyka stosowana i fotowoltaika

9) WETiI w tym specjalności w jęz. ang.: Automatic Control oraz Decision Systems and Robotics

10) WETiI w tym specjalności w jęz. ang.: Computer Electronic Systems oraz Radio Communication Systems and Networks

11) WETiI w tym specjalność w jęz. ang.: Distributed Applications and Internet Services

12) WFTiMS w tym specjalności: bioinformatyka; geometria
 i grafika komputerowa; matematyka finansowa

13) WILIŚ specjalności: geomatyka i geoinformatyka; Geomatics and Geoinformatics

14) WFTIMS w tym specjalności: materiały dla energetyki; Computer Modeling of Materials; *Nanostructures and Computer simulations in Material Science

M) kierunek międzywydziałowy; Mu) kierunek międzyuczelniany

Informacja na temat limitów przyjęć na studia II stopnia na rok akademicki 2019/2020 pojawi się do końca lipca 2019 roku.

 

Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019 

Wydział

Kierunek

Studia II stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Architektury

Architektura

L 2)

PL/ 150

EN/ 30

   

Gospodarka przestrzenna

L

45

   

Chemiczny

Biotechnologia

L

100

   

Chemia

L

50

   

Chemia budowlana Mu)

L

35

   

Inżynieria materiałowa M)

L

60

   

Inżynieria i technologie nośników energii

L 7)

40

   

Korozja

L

25

   

Technologia chemiczna

L

110

   

Zielone technologie i monitoring

Z 2) L2)

PL/ 50

EN/ 25

   

Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Automatyka i robotyka

L 2)9)

PL/ 50

EN/ 15

   

Elektronika i telekomunikacja

L 2)10)

PL/ 90

EN/ 30

   

Informatyka

L 2)11)

PL/ 120

EN/ 15

Z

95

Inżynieria biomedyczna M)

L

60

   

Technologie kosmiczne i satelitarne Mu)M)

L

30

   

Elektrotechniki
i Automatyki

Automatyka i robotyka

L 3)

170

Z

60

Elektrotechnika

L

170

Z

60

Energetyka M)

L

100

   

Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej

Fizyka techniczna

L 8)

80

   

Inżynieria materiałowa M)

L

40

   

Matematyka

Z 12)

100

   

Nanotechnologia

L 2)14)

PL/ 60

EN*/ 20

   

Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Budownictwo

Z 1)

EN/ 30

Z

60

L 2)

PL/ 280

EN/ 30

   

Geodezja i kartografia

Z

40

   

L 2) 13)

PL/ 40

EN/ 40

   

Inżynieria środowiska

Z 1)

EN/ 20

Z

35

L 2)6)

PL/ 100

EN/ 20

   

Transport

L

70

   

Inżynieria morska i brzegowa M)

L

35

   

Mechaniczny

Energetyka M)

L

30

   

Inżynieria materiałowa M)

L

30

   

Inżynieria mechaniczno-medyczna Mu)

L

60

   

Mechanika i budowa maszyn

Z 4)

30

L 2)5)

PL/ 130

EN/ 30

L 4)

30

Mechatronika

L

60

   

Technologie kosmiczne i satelitarne Mu)M)

L

30

   

Oceanotechniki
i Okrętownictwa

Energetyka M)

L

60

   

Oceanotechnika

L 2)

PL/ 90

EN/ 30

L

60

Transport

L

30

   

Inżynieria morska i brzegowa M)

L

35

   

Zarządzania
i Ekonomii

Analityka gospodarcza

Z 2)

PL/ 60

EN/ 15

Z

30

Zarządzanie

Z 2)

PL/ 30

EN/ 60

Z

60

L

60

L

30

Razem

3415

550

3965