Informacja na temat limitów przyjęć na studia II stopnia na rok akademicki 2019/2020 pojawi się do końca lipca 2019 roku.