Harmonogram rekrutacji na studia przeznaczony dla Obywateli Polskich
>> I stopień
>> II stopień

Studia I stopnia

Nabór na studia I stopnia odbywa się raz w roku - latem (na semestr zimowy). 

Studia II stopnia

Nabór na studia II stopnia odbywa się dwa razy w roku - latem (na semestr zimowy) i zimą (na semestr letni).