Studia I stopnia

Nabór na studia I stopnia odbywa się raz w roku - latem (na semestr zimowy). W przypadku roku akademickiego 2018/2019 kandydaci przyjęci na semestr zimowy rozpoczną naukę w okolicach października 2018 r.

Studia II stopnia

Nabór na studia II stopnia odbywa się dwa razy w roku - latem (na semestr zimowy) i zimą (na semestr letni). W przypadku roku akademickiego 2018/2019 kandydaci przyjęci na semestr zimowy rozpoczną naukę w okolicach października 2018 r., a w lutym 2019r. rozpoczną naukę na semestrze letnim. Nabór na ten sam rok akademicki odbywa się na przełomie dwóch lat kalendarzowych.

Studia III stopnia

Nabór na studia III stopnia odbywa się raz w roku - latem (na semestr zimowy). W przypadku roku akademickiego 2018/2019 kandydaci przyjęci na semestr zimowy rozpoczną naukę w okolicach października 2018 r.