Harmonogram rekrutacji na studia przeznaczony dla Obywateli Polskich
>> I stopień
>> II stopień

Studia I stopnia

Nabór na studia I stopnia odbywa się raz w roku - latem (na semestr zimowy). W przypadku roku akademickiego 2019/2020 kandydaci przyjęci na semestr zimowy rozpoczną naukę w  październiku 2019 r.

Studia II stopnia

Nabór na studia II stopnia odbywa się dwa razy w roku - latem (na semestr zimowy) i zimą (na semestr letni). W przypadku roku akademickiego 2019/2020 kandydaci przyjęci na semestr zimowy rozpoczną naukę w  październiku 2019 r., a w lutym 2020r. rozpoczną naukę na semestrze letnim. Nabór na ten sam rok akademicki odbywa się na przełomie dwóch lat kalendarzowych (w przypadku roku akademickiego 2019/2020 w latach druga połowa roku 2019 i pierwsza połowa roku 2020).