Wykaz dokumentów wymieniony jest w zasadach rekrutacji na dany rok akademicki. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie Działu Spraw Naukowych