Wykaz dokumentów wymieniony jest w zasadach rekrutacji na dany rok akademicki. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie http://pg.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/studia-iii-stopnia