Zgodnie z zasadami rekrutacji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

Od roku akademickiego 2020/2021 na skutek zmiany wzoru, możliwych do zdobycia jest 220 punktów (w poprzednich latach wartość ta wynosiła 125)

Progi punktowe:

Próg punktowy jest progiem minimalnym. Uzyskanie progu nie gwarantuje przyjęcia. Ostateczny próg wygeneruje się automatycznie na podstawie wyników wszystkich kandydatów po generacji listy osób przyjętych na studia.
Wiedząc, że posiadasz mniej punktów niż określone minimum, wiesz na pewno, że na ten kierunek nie możesz zostać przyjętym. W takim przypadku powinieneś poszukać w ofercie kierunków z mniejszym minimum punktowym.
Automatycznie wygenerowany próg punktowy na pewno nie będzie mniejszy niż odgórne minimum.