Zgodnie z zasadami rekrutacji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

UWAGA! Od roku akademickiego 2018/2019 następuje zmiana liczenia (wyniki nie są ujednolicane poprzez podzielenie wyniku przez wmax=125). Żeby porównać zeszłoroczne wyniki do tych uzyskanych od roku akademickiego 2018/2019 przy wyliczeniu z nowego wzoru powinieneś wyniki z tabeli poprzednich lat podzielić przez 0,8.

Progi punktowe: