Zgodnie z zasadami rekrutacji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

UWAGA! Od roku akademickiego 2018/2019 następuje zmiana sposobu liczenia punktów. Wyniki w poniższej tabeli są już przeliczone na nowy wzrór.

Progi punktowe: