ARCHITEKTURA

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Architektura to wydział z tradycjami — jeden z sześciu filarów pierwszej uczelni technicznej w Gdańsku. To kierunek dla osób zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni i podnoszeniem jej jakości. Podczas studiów zapoznasz się z historią architektury oraz teoriami projektowania architektury współczesnej. Poznasz zasady projektowania różnych obiektów, od budynków mieszkalnych, poprzez obiekty użyteczności publicznej, na obiektach przemysłowych kończąc. W procesie projektowania m.in. domów jedno- i wielorodzinnych, hoteli, budynków oświaty, dworców, portów jachtowych będziesz wykorzystywać programy komputerowe do wykonywania rysunków architektoniczno-budowlanych, wizualizacji oraz projektowania parametrycznego.  Odbędziesz też indywidualną, dwutygodniową praktykę budowlaną. Pamiętaj, że część studiów możesz realizować na uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach programów MOSTECH/Erasmus+.
Uwaga! Aby się dostać kierunek architektura, poza dobrze zdaną maturą musisz zaliczyć sprawdzian z predyspozycji do zawodu architekta. Jego składowe to test i sprawdzian z rysunku.

Argumenty za:

  • nauczysz się samodzielnego i kreatywnego podejmowania decyzji projektowych
  • zdobędziesz umiejętność współpracy z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
  • poznasz zasady współpracy z firmami działającymi na rynku budowlanym

Praktyki, współpraca z firmami:

Jako jedyny Wydział Architektury w Polsce w ramach projektu przeddyplomowego wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia z przedstawicielami firm z branży budowlanej. Podczas wykładów/szkoleń można zapoznać się ze współczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie i uzyskać fachowe porady dotyczące przyjętych w swoim projekcie dyplomowym rozwiązań technicznych.

Perspektywy zawodowe:

  • biura projektowe
  • sporządzanie dokumentacji projektowej
  • po ukończeniu studiów II stopnia i odbyciu praktyki projektowej wraz ze zdaniem egzaminu zawodowego — samodzielne sporządzanie projektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej

Ciekawostki:

  • Wydział jest od 2001 r. członkiem European Association for Architectural Education (EAAE) oraz European Network of Heads of Schools of Architecture (ENHSA), organizacji zrzeszających ok. 150 szkół architektury krajów Unii Europejskiej, bierze też udział w pracach grupy problemowej "Students and Staff Mobility".
  • Każdego roku organizowane są konkursy projektowe, podczas których można się wykazać kreatywnością, nauczyć pracy w zespole projektowym oraz poczuć ducha rywalizacji.
  • „Spojrzenie na Gdańsk” — tak nazywa się długofalowy projekt, w ramach którego studenci architektury odtwarzają zapomniane osie widokowe pozwalające podziwiać miasto i Zatokę Gdańską.

Absolwent mówi…

„Dlaczego architektura? To twórczy kierunek, nie widziałam siebie nigdzie indziej. Dlaczego PG? Daje duże możliwości rozwoju — koła naukowe, wymiana studencka, wszystko na wyciągnięcie ręki. Także dlatego, że jest wspaniale zlokalizowana — nad morzem”

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym