AUTOMATYKA I ROBOTYKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Przez pierwsze cztery semestry realizujemy program przedmiotów obowiązkowych (ogólnych, podstawowych i kierunkowych), takich jak technika cyfrowa i podstawy automatyki i robotyki, stanowiących rdzeń kierunku. W semestrze 5. i 6. pojawia się pula przedmiotów obieralnych w ramach dwóch strumieni — systemów automatyki lub systemów decyzyjnych i robotyki. W przypadku pierwszego wiodące przedmioty to:  języki modelowania i symulacji, mechatronika, organizacja systemów komputerowych, procesory sygnałowe i logika programowana, energoelektronika i sterowanie napędem elektrycznym, roboty mobilne, systemy wizyjne w automatyce oraz automatyka inteligentnych budynków. W ramach systemów decyzyjnych i robotyki kształcimy w zakresie inteligentnych systemów sterowania, robotyki i diagnostyki, elementów i sieci pomiarowych, procesorów sygnałowych i sterowników logicznych, metod przetwarzania sygnałów, zarządzania informacją i obiektami, podejmowania decyzji oraz narzędzi obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Praca dyplomowa jest realizowana na 7. semestrze w formie projektu inżynierskiego. Jej tematy mogą proponować zarówno pracownicy,  jak i studenci.

Argumenty za:

 • studia są elitarne i niezwykle ciekawe
 • stosujemy systemowe podejście do rozwiązywania zadań inżynierskich
 • automatyzacja i automatyka, choć ukryte, występują dziś powszechnie — dlatego bezrobocie nas nie dotyczy

Praktyki, współpraca z firmami:

 • każdy zakład pracy stosujący automatyzację i automatykę
 • cukrownie, fabryki papieru, rafinerie, huty metalu
 • różnorodne zautomatyzowane obiekty: budynki, sklepy, hotele, samochody, samoloty, sprzęt wojskowy, elektrownie wszelkiego rodzaju
 • najnowocześniejsze gałęzie przemysłu, z programami kosmicznymi włącznie

Perspektywy zawodowe:

 • praca w przemyśle przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowaniu systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach przemysłowych
 • programowanie komputerów uniwersalnych i specjalizowanych sterowników cyfrowych
 • integrowanie złożonych systemów inżynierskich

Ciekawostki:

 • Wśród naszych laboratoriów znajdziesz te związane z robotami przemysłowymi (Mitsubishi, Kawasaki), inteligentnym przetwarzaniem dźwięku i obrazu, robotami mobilnymi, a nawet Pomorską Koleją Metropolitarną.
 • Pasjonaci to nasz największy kapitał. Członkowie kół naukowych „SafeIDEA” i „SKALP” regularnie wygrywają lub zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych konkursach (PIAP, Odyssey of Mind, United Kingdom University Rover Challenge, Texas Instruments Innovation Challenge).

Absolwent mówi…

 • „Trudne, ale wciągające studia. Jeśli nie jesteś pasjonatem, to zapomnij”
 • „Nie będziesz się nudził”
 •  „Tu naprawdę trzeba mieć wyobraźnię”
 • „O pracę nie musisz się specjalnie martwić”
 • „Duża satysfakcja, kiedy zobaczysz efekty swojej pracy”

przedmiot główny: matematyka lub fizyka lub informatyka
studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym

 

Kierunek automatyka i robotyka jest prowadzony na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki oraz na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Są to odrębne kierunki studiów
AUTOMATYKA I ROBOTYKA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Tam, gdzie jest potrzebna nadzwyczajna dokładność, człowiek nie zawsze jest w stanie zastąpić maszynę. Automatyka i robotyka ma pomóc w wyręczaniu go i usprawnianiu wielu procesów. Aby przygotować do tego zadania naszych studentów, proponujemy im przemyślany i zróżnicowany program nauczania. Na zajęciach z robotyki wykorzystujemy bardzo drogie roboty, które każdy student ma możliwość zaprogramować do realizacji różnych algorytmów. Dzięki podstawom automatyki można zaobserwować, jak dzieją się rzeczy niemożliwe — budowane są układy pozwalające utrzymać wahadło w górze bez ingerencji człowieka. Podczas laboratoriów ze sterowników programowalnych zajmujemy się programowaniem sterowników PLC. Dzięki nim jesteśmy w stanie symulować różne procesy technologiczne, jak choćby sygnalizację świetlną, a nawet procesy produkcyjne. W końcu informatyka, której zaliczenie polega na napisaniu gry komputerowej. Czy można sobie wyobrazić ciekawsze studia?

Argumenty za:

 • fascynujące i jednocześnie praktyczne zajęcia
 • możliwość dołączenia do jednego z prężnie działających kół naukowych
 • bogata oferta praktyk

Praktyki, współpraca z firmami:

Po trzecim roku studiów w trakcie wakacji odbywają się obowiązkowe praktyki. Wydział może się pochwalić wieloma podpisanymi umowami o współpracy i prowadzeniem długoletniej współpracy z kilkunastoma przedsiębiorcami.

 • Energa Operator SA, Energa SA — promowanie edukacji oraz stworzenie perspektyw zawodowych dla kierunkowo wykształconych absolwentów i doktorantów PG (stypendia fundowane)
 • Danfoss Poland Sp. z o.o. - współpraca w zakresie prac badawczo-rozwojowych, praktyk i szkoleń
 • MASTERS Sp. z o.o. - realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz podniesienie jakości kształcenia przyszłych kadr
 • praktyki i szkolenia dla studentów: B&R Poznań, TMA Automation Sp. z o.o., Electro Croon Polska Sp. z o.o., EATON Electrical Sp. zo.o., Elektromontaż Gdańsk S.A.*
 • praktyki i szkolenia dla studentów i parowników: Schneider Electric Polska Sp. z o.o., PKP Intercity S.A.
 • praktyki: Remontowa Holding S.A, ELFECO S.A., SAG Elbud Gdańsk S.A.

 

Perspektywy zawodowe:

 • projektant PCB
 • programista C, C++, Python
 • projektowanie i programowanie robotów
 • inżynier utrzymania ruchu
 • programista PLC
 • projektant instalacji elektrycznych

Ciekawostka:

Nasi studenci doskonale wiedzą, jak poza zajęciami realizować swoje pasje. W ramach Naukowego Koła Studentów Automatyki wcielają w życie projekty z zakresu automatyki i robotyki,  współorganizują Pomorski Festiwal Nauki, organizują wyjazdy na targi i konferencje, np. Targi Automaticon. Niektórzy biorą udział w konkursach prac inżynierskich i magisterskich Młodzi Innowacyjni.

Absolwent mówi…

„Każdy zainteresowany tworzeniem urządzeń, układów i systemów automatyki lub robotyki może znaleźć coś dla siebie, a okazji do rozwoju nie brakuje. Dowodem są ciekawe prace i projekty dyplomowe, które często można realizować w grupach, wzajemnie uzupełniając swoje mocne strony. Polecam wszystkim, dla których «tylko» programowanie to za mało”

przedmiot główny: matematyka lub fizyka lub informatyka
studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym