AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Poprzednia nazwa kierunku: automatyka i robotyka

Przez pierwsze cztery semestry realizujemy program przedmiotów obowiązkowych (ogólnych, podstawowych i kierunkowych), takich jak technika cyfrowa i podstawy automatyki i robotyki, stanowiących rdzeń kierunku. W semestrze 5. i 6. pojawia się pula przedmiotów obieralnych w ramach dwóch strumieni — systemów automatyki lub systemów decyzyjnych i robotyki. W przypadku pierwszego wiodące przedmioty to:  języki modelowania i symulacji, mechatronika, organizacja systemów komputerowych, procesory sygnałowe i logika programowana, energoelektronika i sterowanie napędem elektrycznym, roboty mobilne, systemy wizyjne w automatyce oraz automatyka inteligentnych budynków. W ramach systemów decyzyjnych i robotyki kształcimy w zakresie inteligentnych systemów sterowania, robotyki i diagnostyki, elementów i sieci pomiarowych, procesorów sygnałowych i sterowników logicznych, metod przetwarzania sygnałów, zarządzania informacją i obiektami, podejmowania decyzji oraz narzędzi obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Praca dyplomowa jest realizowana na 7. semestrze w formie projektu inżynierskiego. Jej tematy mogą proponować zarówno pracownicy,  jak i studenci.

Argumenty za:

 • studia są elitarne i niezwykle ciekawe
 • stosujemy systemowe podejście do rozwiązywania zadań inżynierskich
 • automatyzacja i automatyka, choć ukryte, występują dziś powszechnie — dlatego bezrobocie nas nie dotyczy

Praktyki, współpraca z firmami:

 • każdy zakład pracy stosujący automatyzację i automatykę
 • cukrownie, fabryki papieru, rafinerie, huty metalu
 • różnorodne zautomatyzowane obiekty: budynki, sklepy, hotele, samochody, samoloty, sprzęt wojskowy, elektrownie wszelkiego rodzaju
 • najnowocześniejsze gałęzie przemysłu, z programami kosmicznymi włącznie

Perspektywy zawodowe:

 • praca w przemyśle przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowaniu systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach przemysłowych
 • programowanie komputerów uniwersalnych i specjalizowanych sterowników cyfrowych
 • integrowanie złożonych systemów inżynierskich

Ciekawostki:

 • Wśród naszych laboratoriów znajdziesz te związane z robotami przemysłowymi (Mitsubishi, Kawasaki), inteligentnym przetwarzaniem dźwięku i obrazu, robotami mobilnymi, a nawet Pomorską Koleją Metropolitarną.
 • Pasjonaci to nasz największy kapitał. Członkowie kół naukowych „SafeIDEA” i „SKALP” regularnie wygrywają lub zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych konkursach (PIAP, Odyssey of Mind, United Kingdom University Rover Challenge, Texas Instruments Innovation Challenge).

Absolwent mówi…

 • „Trudne, ale wciągające studia. Jeśli nie jesteś pasjonatem, to zapomnij”
 • „Nie będziesz się nudził”
 •  „Tu naprawdę trzeba mieć wyobraźnię”
 • „O pracę nie musisz się specjalnie martwić”
 • „Duża satysfakcja, kiedy zobaczysz efekty swojej pracy”

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym