BIOTECHNOLOGIA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Interdyscyplinarne studia dla osób zainteresowanych chemią, biologią, medycyną, farmacją i żywnością. Duża ilość zajęć laboratoryjnych pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych. Nasi studenci potrafią zatem posługiwać się podstawowymi technikami inżynierii genetycznej (w tym metodami izolacji DNA), biologii molekularnej, czy też laboratoryjnymi technikami mikrobiologicznymi. Znajomość chemii ogólnej, fizycznej i kwantowej pozwoli przewidywać właściwości biomolekuł i przebieg bioprocesów, a dobrze opanowana fizyka i matematyka ułatwią analizę wyników przeprowadzanych eksperymentów. Wszystko to w ramach trzech specjalności: biotechnologii molekularnej, biotechnologii leków oraz technologii, biotechnologii i analizy żywności.
Uwaga! Kierunek uzyskał międzynarodową akredytację EUR-ACE. To gwarancja wysokiego standardu i zainteresowania ze strony pracodawców z całej Europy.

Argumenty za:

 • zyskujesz kwalifikacje do pracy w wielu dziedzinach tworzących biotechnologię
 • możliwość zdobycia fascynującej wiedzy na temat sposobów wykorzystania mikroorganizmów
 • przygotowanie do rozwiązywania problemów w sposób innowacyjny

Praktyki, współpraca z firmami:

 • Polpharma SA
 • Polpharma Biologix
 • Adamed
 • ZT Kruszwica
 • Hamilton
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Perspektywy zawodowe:

 • laboratoria badawczo-rozwojowe w dziedzinach tworzących biotechnologię
 • przemysł spożywczy, farmaceutyczny, biotechnologiczny
 • rozwój naukowy
 • firmy: Polpharma, Polpharma Biologix, Adamed, ZT Kruszwica, Hamilton, Destylarnia Sobieski, ZPC Bałtyk, Browar Amber, Laboratorium Synevo

Ciekawostka:

Dorosły człowiek ma w swoim ciele i na jego powierzchni do 1,5 kg mikroorganizmów, ilość ich komórek jest większa od ilości komórek ludzkich.

Absolwent mówi…

 • „Cieszę się, że ukończone studia pozwoliły mi na pracę naukową, bo to mi daje satysfakcję. Mam nadzieję, że efekty mojej pracy pozwolą na rozwiązanie problemów diagnostycznych”
 • „Byłam mile zaskoczona, że wyniki mojej pracy inżynierskiej okazały się przydatne w stworzeniu patentu, który został niedawno wdrożony”

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym