CHEMIA BUDOWLANA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Ten unikatowy kierunek umożliwia połączenie wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych i inżynierii materiałowej. Wybierając go, poznasz zasady projektowania i dobierania materiałów do różnych zastosowań budowlanych. Opanujesz technologie syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów. Nie zabraknie również wprowadzenia do specjalistycznego oprogramowania i baz danych. To studia dla mobilnych. Pierwsze cztery semestry spędzisz na macierzystej uczelni. Semestr 5. i 6. będzie realizowany na uczelniach partnerskich – Politechnice Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej; semestr 7. oznacza powrót do własnej uczelni. W czasie trwania studiów masz do wyboru interesujące profile dyplomowania: analitykę chemiczną (Politechnika Gdańska), technologię polimerów (Politechnika Łódzka), technologie materiałów ceramicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Argumenty za:

  • zyskasz wiedzę umożliwiającą samodzielne zaprojektowanie i dobranie materiałów do różnych zastosowań budowlanych
  • dowiesz się o badaniach, atestacji i certyfikacji wyrobów
  • poznasz specjalistyczne oprogramowanie i komputerowe bazy danych
  • studiowanie na różnych uczelniach gwarantuje możliwość zdobywania wiedzy od różnych specjalistów, sprzyja poszerzeniu horyzontów

Praktyki, współpraca z firmami:

  • Lafarge
  • Izopanel

Perspektywy zawodowe:

  • technologie wytwarzania
  • przetwórstwo i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym
  • technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów

Ciekawostka:

Jesteśmy dumnymi posiadaczami certyfikatu „Studia z przyszłością 2016”. To wyróżnienie przyznawane kierunkom wyróżniającym się nowoczesnością koncepcji kształcenia i wysoką jakością programu studiów. Absolwenci takich studiów są wyposażeni w wiedzę szczególnie cenioną na rynku pracy.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym