ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Studia pierwszego stopnia to 2611 godzin fascynujących zajęć. Pierwsze cztery semestry poświęcamy przedmiotom ogólnym, podstawowym i kierunkowym. 5. semestr  to przejście na skonkretyzowane strumienie — elektronikę albo telekomunikację. W ich ramach w semestrze 7. następuje profilowanie, ściśle związane z wyborem katedry, w której realizowany jest projekt dyplomowy inżynierski. Wiedza specjalistyczna otrzymywana w ramach strumienia elektronika dotyczy m.in. pomiarów wielkości nieelektrycznych, podstaw mikroelektroniki, inżynierii układów i systemów scalonych, techniki światłowodowej, procesorów sygnałowych, interfejsów systemów elektronicznych, systemów wizualizacji informacji, metod przetwarzania obrazów, techniki laserowej, inżynierii mikrofalowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. W przypadku strumienia telekomunikacja omawia się m.in. podstawy systemów informacyjnych, projektowanie systemów bezprzewodowych, systemy radiokomunikacyjne, techniki transmisji i komutacji, systemy operacyjne komputerów, sieci komputerowe, przetwarzanie dźwięków i obrazów, systemy oraz architektury i sieci telekomunikacyjne nowych generacji w tym definiowane programowo, systemy i terminale multimedialne, systemy echolokacyjne, podstawy radiofonii i telewizji.

Argumenty za:

 • kierunek gwarantuje aktualność wiedzy i umiejętności
 • zapewnia uniwersalne spojrzenie na technologie informacyjne
 • zabezpiecza przyszłość intelektualną i zawodową
 • umożliwia solidne wykształcenie

Praktyki, współpraca z firmami:

T-Mobile, Plus, Play, Orange, Nokia Solutions and Network, Alcatel Lucent, ADVA Optical Networking, DGT, Platan, Sprint, Ericsson, Motorola, EmiTel, Netia, Nortel, Networks, Intel, Flextronics, Tele Mobile, Philips, Jabil Circuit, Radmor

Perspektywy zawodowe:

 • praca w firmach branży telekomunikacyjnej, sektora ICT, elektroniki przemysłowej i użytkowej
 • konstrukcja systemów elektronicznych, integracja systemów o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych,
 • praca związana z realizacją układów i urządzeń optoelektrycznych, systemów mikroelektrycznych, rejestracji i przetwarzania oraz transmisji sygnałów foniczno-wizyjnych,
 • firmy związane z gospodarką morską, wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie telekomunikacyjne, zajmujące się nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi, a także operatorzy sieci komórkowych oraz stacje radiowe i telewizyjne

Ciekawostki:

 • Jako jedyna uczelnia w Polsce dysponujemy studiem nagraniowym, które umożliwia 24-śladową, w pełni cyfrową rejestrację nagrań. Studio zostało ponadto zaadaptowane do potrzeb realizacji nagrań efektów dźwiękowych do filmów (tzw. „foley studio”).
 • W rejonie Polski północnej jesteśmy jedynym wydziałem, na którym uczymy projektowania układów scalonych.

Absolwent mówi:

 •  „Dzięki ukończeniu tych studiów potrafię przystosować się do zazwyczaj specyficznych oczekiwań pracodawcy branży IT. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne (projekty, zajęcia laboratoryjne) stały się fundamentem do realizacji zadań, z którymi zmierzam się na co dzień w pracy zawodowej”
 •  „Bardzo dobrze wspominam studia. Dały mi bardzo dużo cennych znajomości. Aktualnie prowadzę własną firmę z branży IT. Studia na ETI przygotowały mnie do kreatywnego rozwiązywania wszelkich problemów”
 •  „Wybrałam Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, ponieważ dawał mi możliwość praktycznego wykorzystania fizyki. Pracuję jako projektant urządzeń elektronicznych i codziennie wykorzystuję zdobytą na studiach wiedzę”

przedmiot główny: matematyka lub fizyka lub informatyka
studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym