ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Studia pierwszego stopnia to 2613 godzin fascynujących zajęć. Pierwsze cztery semestry poświęcamy przedmiotom ogólnym, podstawowym i kierunkowym. 5. semestr  to przejście na skonkretyzowane strumienie — elektronikę albo telekomunikację. W ich ramach w semestrze 6 i 7. następuje profilowanie, ściśle związane z wyborem katedry, w której realizowany jest projekt dyplomowy inżynierski. Wiedza specjalistyczna otrzymywana w ramach strumienia elektronika dotyczy m.in. pomiarów wielkości nieelektrycznych, podstaw mikroelektroniki, inżynierii układów i systemów scalonych, techniki światłowodowej, procesorów sygnałowych, interfejsów systemów elektronicznych, systemów wizualizacji informacji, metod przetwarzania obrazów, techniki laserowej, inżynierii mikrofalowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. W przypadku strumienia telekomunikacja omawia się m.in. podstawy systemów informacyjnych, projektowanie systemów bezprzewodowych, systemy radiokomunikacyjne, techniki transmisji i komutacji, systemy operacyjne komputerów, sieci komputerowe, przetwarzanie dźwięków i obrazów, systemy oraz architektury i sieci telekomunikacyjne nowych generacji w tym definiowane programowo, systemy i terminale multimedialne, systemy echolokacyjne, podstawy radiofonii i telewizji.

Argumenty za:

 • kierunek gwarantuje aktualność wiedzy i umiejętności
 • zapewnia uniwersalne spojrzenie na technologie informacyjne
 • zabezpiecza przyszłość intelektualną i zawodową
 • umożliwia solidne wykształcenie

Praktyki, współpraca z firmami:

T-Mobile, Plus, Play, Orange, Nokia Solutions and Network, Alcatel Lucent, ADVA Optical Networking, DGT, Platan, Sprint, Ericsson, Motorola, EmiTel, Netia, Nortel, Networks, Intel, Flextronics, Tele Mobile, Philips, Jabil Circuit, Radmor, Cadence, Synopsys, Xilinx

Perspektywy zawodowe:

 • praca w firmach branży telekomunikacyjnej, sektora ICT, elektroniki przemysłowej i użytkowej
 • konstrukcja systemów elektronicznych, integracja systemów o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych,
 • praca związana z realizacją układów i urządzeń optoelektrycznych, systemów mikroelektrycznych, rejestracji i przetwarzania oraz transmisji sygnałów foniczno-wizyjnych,
 • firmy związane z gospodarką morską, wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie telekomunikacyjne, zajmujące się nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi, a także operatorzy sieci komórkowych oraz stacje radiowe i telewizyjne

Ciekawostki:

 • Jako jedyna uczelnia w Polsce dysponujemy studiem nagraniowym, które umożliwia 24-śladową, w pełni cyfrową rejestrację nagrań. Studio zostało ponadto zaadaptowane do potrzeb realizacji nagrań efektów dźwiękowych do filmów (tzw. „foley studio”).
 • W rejonie Polski północnej jesteśmy jedynym wydziałem, na którym uczymy projektowania układów scalonych.

Absolwent mówi:

 •  „Dzięki ukończeniu tych studiów potrafię przystosować się do zazwyczaj specyficznych oczekiwań pracodawcy branży IT. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne (projekty, zajęcia laboratoryjne) stały się fundamentem do realizacji zadań, z którymi zmierzam się na co dzień w pracy zawodowej”
 •  „Bardzo dobrze wspominam studia. Dały mi bardzo dużo cennych znajomości. Aktualnie prowadzę własną firmę z branży IT. Studia na ETI przygotowały mnie do kreatywnego rozwiązywania wszelkich problemów”
 •  „Wybrałam Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, ponieważ dawał mi możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności. Pracuję jako projektant urządzeń elektronicznych.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym