ENERGETKA (ENERGY TECHNOLOGIES)

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA  (dawne WYDZIAŁ MECHANICZNY, WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA)

Energetyka to budowa, wytwarzanie i eksploatacja maszyn energetycznych, proekologiczne technologie energetyczne oraz nowoczesne rynki energii. W zależności od wydziału, w toku kształcenia kładzie się nacisk na różne jej aspekty — od elektroenergetyki, odnawialnych źródeł energii, poprzez systemy energetyczne energetykę proekologiczną, a na maszynach przepływowych kończąc. Kierunek jest realizowany w systemie Conceive, Design, Implement, Operate, którego idea zrodziła się w amerykańskim MIT, i może być uznany za najskuteczniejszy w procesie pro-przemysłowego kształcenia inżynierów. To nowa wizja kształcenia oparta na porzuceniu studiowania odrębnych dyscyplin na rzecz systemu zintegrowanego, widzącego dla ich rozwiązania wielu obszarów wiedzy, w tym nauk społecznych i zarządzania.

Uwaga! To kierunek międzywydziałowy prowadzony w języku polskim i angielskim przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Argumenty za:

 • odejście od projektowania, jako podstawy kształcenia inżynierów i przejście do myślenia systemowego „wyobraź sobie – zaprojektuj – skonstruuj – oceń swoje rozwiązanie”
 • kierunek powiązany z nowoczesnymi technologiami
 • absolwenci mogą sprostać zarówno pracom projektowo-konstrukcyjnym, jak i pracom naukowo-badawczym, zarządzaniu produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych
 • kierunek pod patronatem BH General Electric (Wydział OiO)

Praktyki, współpraca z firmami:

 • Alstom
 • CADOR
 • Centrum Techniki Okrętowej S.A.
 • Det Norske Veritas
 • Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych
 • EDF Wybrzeże
 • Lotos
 • GPEC
 • Polpharma
 • Energa SA
 • Stocznia Remontowa
 • TMA Automaticon
 • PKP Energetyka
 • mniejsze zakłady przemysłowe sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych
 • zakłady związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
 • biura projektowo-konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa doradczo-konsultingowe
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne elektrownie i elektrociepłownie

Ciekawostka:

Ilość konsumowanej energii elektrycznej jest miarą stopnia cywilizacji społeczeństwa. W Polsce statystycznie używa się ok. 3200 kWh/osobę, w krajach UE odpowiednio 6000-10000 kWh/osobę. Przewiduje się jednak znaczący wzrost konsumpcji energii elektrycznej.

Absolwent mówi…

„Dokonanie sensownego wyboru studiów polega na pogodzeniu własnych zainteresowań z trendami obowiązującymi na rynku pracy. Chyba każdy już wie, że znalezienie alternatywy dla energii pochodzącej ze spalania kopalin to duże wyzwanie— zasoby niebawem się przecież wyczerpią. Energetykę warto więc traktować jako kierunek-inwestycję”

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym