FIZYKA TECHNICZNA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

W ciągu pierwszych trzech semestrów studiów poznasz podstawy matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, informatyki i programowania. W tym czasie możesz się zastanowić, która specjalizacja bardziej cię interesuje: fizyka stosowana, informatyka stosowana, czy może inżynieria odnawialnych źródeł energii. W pierwszym przypadku dalsza nauka będzie nakierowana na zastosowania metod fizycznych w nauce i technice. Druga opcja to programowanie w różnych językach, bazy danych, inżynieria oprogramowania, algorytmy. Ostatnia — odnawialne źródła energii, reaktory jądrowe i baterie słoneczne.

Uwaga! Jeżeli okażesz się wyjątkowo zdolnym studentem (i twoja średnia ocen to potwierdzi), będziesz mógł starać się o indywidualny program studiów, realizowany pod opieką wybranego pracownika naukowego.

Argumenty za:

 • zajęcia prowadzone w małych grupach
 • możliwość korzystania z części infrastruktury naukowej wydziału
 • studenci starszych lat uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w katedrach
 • przygotowanie do obsługi nowoczesnej i skomplikowanej aparatury pomiarowej stosowanej w wielu dziedzinach nauki

Praktyki, współpraca z firmami:

Energa Obrót, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, GPEC, OPEC Gdynia, elektrociepłownie, firma XDISC specjalizująca się w wytwarzaniu paneli fotowoltaicznych, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, firmy informatyczne.

Perspektywy zawodowe:

 • laboratoria i ośrodki naukowo-badawcze (instytuty Polskiej Akademia Nauk, polskie i zagraniczne uczelnie)
 • szkolnictwo
 • firmy wytwarzające nowoczesne urządzenia pomiarowe
 • firmy pośredniczące w transferze osiągnięć nauki do świata gospodarki
 • firmy branży energetycznej projektujące i produkujące turbiny parowe i gazowe
 • firmy projektujące i instalujące systemy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe
 • sektor informatyczny

Ciekawostka:

W ramach projektu SkyPG nasi studenci wysłali w dolne warstwy stratosfery balon meteorologiczny z autorskim układem sond pomiarowych (sprawdź koniecznie na YouTube!).

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym