GEODEZJA I KARTOGRAFIA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Geodeta działa jak klamra, która spina nawet największe inwestycje budowlane. To on zaczyna prace na placu budowy, wytyczając i lokalizując inwestycję. Ostatni je też kończy, wykonując powykonawczy pomiar inwentaryzacyjny, będący podstawą do naniesienia zbudowanych obiektów na mapy. Staramy się więc edukować efektywnie i z myślą o współczesnych wymaganiach gospodarki, ciągle nienasyconej specjalistyczną kadrą inżynierską.

Argumenty za:

  • ukończenie studiów umożliwia staranie się o uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii
  • dzięki współpracy i pozycji międzynarodowej Politechniki Gdańskiej można korzystać z semestralnych wyjazdów do krajów UE
  • nie jesteśmy modni tylko chwilowo — niezmiennie cieszymy się wysokim zainteresowaniem kandydatów

Praktyki, współpraca z firmami:

Jako nasz student będziesz mógł korzystać z praktyk zagranicznych i współpracy WILiŚ z największymi firmami budowlanymi. Po I i II roku nauki weźmiesz udział w politechnicznych praktykach, które obejmują podstawy pomiarów geodezyjnych, pozycjonowanie satelitarne i wykorzystanie metod fotogrametrycznych w pracy geodety. Po ukończeniu III roku będą cię czekały 4-tygodniowe praktyki zawodowe, które możesz zrealizować w firmach działających w dziedzinie zbieżnej z kierunkiem studiów.

Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa geodezyjne, geomatyczne i geoinformatyczne
  • urzędy i instytucje
  • firmy budowlane, stoczniowe
  • uczelnie i instytuty naukowo-badawcze

Ciekawostki

  • Geodezja i kartografia znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach. Metody fotogrametrii i teledetekcja, najczęściej kojarzone z obserwacją globu ziemskiego oraz topografią, są wykorzystywane na potrzeby sztucznej inteligencji, medycyny, tworzenia gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości.
  • Na dziedzińcu im. Jana Heweliusza znajduje się wahadło Foucaulta, które pozwala zmierzyć ruch obrotowy Ziemi — na ćwiczeniach pojawi się okazja do sprawdzenia tej możliwości.

Absolwent mówi…

„W ciągu kilku lat nauki zdobyłem nie tylko teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące pomiarów inżynierskich, ale też podstawową wiedzę z zakresu budownictwa. W życiu zawodowym to atut, który daje przewagę już na samym początku kariery”

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym