GOSPODARKA PRZESTRZENNA

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

To kierunek dla osób zainteresowanych gospodarowaniem przestrzenią miast, wsi, osiedli oraz krajobrazów otwartych, w sposób funkcjonalny, zrównoważony i przyjazny dla wszystkich użytkowników. W procesie kształcenia nauczysz się zasad sporządzania dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym powstających na poziomie miasta i gminy. Zrozumiesz zasady prowadzenia polityki rozwoju i polityki przestrzennej w skali regionu i kraju, zapoznasz się też z narzędziami ich realizacji. Poza tym poznasz nowoczesne techniki komputerowe w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a poznając zasady pozyskiwania funduszy unijnych dowiesz się, jak skutecznie można rozwijać określone obszary.

Argumenty za:

  • interdyscyplinarny charakter studiów
  • ćwiczenia terenowe
  • nacisk położony na nowoczesne techniki komputerowe

Praktyki, współpraca z firmami:

W ramach studiów przewidziane są praktyki związane z percepcją przestrzeni oraz wprowadzeniem studentów w realia pracy urbanisty. Realizują je różne firmy i instytucje zajmujące się kształtowaniem przestrzeni. Dodatkowo część programu realizujemy we współpracy z kluczowymi firmami z regionu, których przedstawiciele prowadzą zajęcia przybliżające studentów do realiów wykonywania zawodu urbanisty w różnych kontekstach i sytuacjach.

Perspektywy zawodowe:

  • prywatne firmy, sektor publiczny
  • biura projektowe
  • administracja samorządowa i rządowa wszystkich szczebli w zakresie realizacji i nadzoru polityki planistycznej gmin
  • doradztwo inwestycyjne

Ciekawostka:

Wydział Architektury PG jest członkiem Association of European Schools of Planning oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna. Z gościnnymi wykładami przyjeżdżają m.in. przedstawiciele wiodących światowych uniwersytetów – paryskiej Sorbony, Massachusetts Institute of technology (MIT), HafenCity University z Hamburga, Hong Kong University czy Middle East University of Technology w Ankarze.

Absolwent mówi…

  • „Gospodarka przestrzenna to wcale nieczęsty kierunek na krajowych wydziałach architektury. To nas wyróżnia i pozwala na zdobycie wiedzy, której nie zdobędziemy na żadnej innej uczelni. Dodatkowo liczne zajęcia z praktykami pozwalają poszerzanie wiedzy i horyzontów”
  • „To bardzo praktyczne studia. Miałem możliwość tworzenia projektów urbanistycznych w różnej skali (regionu, miasta, osiedla, dzielnicy), co ułatwiło mi interpretowanie przepisów architektoniczno-urbanistycznych. W trakcie trwania studiów każdy miał też możliwość rozwoju w różnych dziedzinach: urbanistyki, ekonomii, zarządzania projektami. Dzięki temu szukanie pracy okazało się o wiele prostsze”

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym