INFORMATYKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Studia informatyczne na Wydziale ETI to niemal synonim porządnego wykształcenia, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. Przyczynia się do tego starannie opracowany program studiów. Na pierwszych czterech semestrach przekazujemy wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Po  4. semestrze dajemy możliwość wybrania jednego z dwóch strumieni — aplikacji lub systemów. Semestry 5. i 6. upływają pod znakiem  przyswajania wiedzy specjalistycznej według oddzielnych programów. W semestrze 7. następuje wybór profilu dyplomowania. W toku studiów staramy się wzbogacać naszych studentów o kompetencje potrzebne m.in. do prowadzenia obliczeń naukowo-badawczych, tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych oraz elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych. Nie zapominamy o programowaniu w różnorodnych środowiskach przetwarzania równoległego i wielowątkowego: CUDA, Intel Xeon Phi, a także inteligentnych systemach przetwarzania wiedzy, środowiskach gridowych, klastrowych i superkomputerowych. Studenci zainteresowani bazami danych i systemami teleinformatycznymi (w szczególności technologiami przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych oraz sieciowym wsparciem technologii webowych) również nie będą rozczarowani.

Argumenty za:

  • Nadążamy za ekspresowo rozwijającymi się technologiami informatycznymi. Każdego roku uaktualniamy i uatrakcyjniamy ofertę dydaktyczną, a zmiany wprowadzamy w porozumieniu ze studentami.
  • Przekazujemy wiedzę ułatwiającą natychmiastowe odnalezienie się na rynku pracy.
  • Nasi absolwenci-inżynierowie nie mają kłopotu z szukaniem pracy — to praca szuka ich. Żeby utrzymać ich w sali wykładowej uczelnia musi naprawdę dbać o atrakcyjność zajęć!

Praktyki, współpraca z firmami:

m.in. Google, Microsoft, Amazon, FancyFon, Intel, Boeing-Jeppesen, Petrobaltic, Instytut Morski
 

Perspektywy zawodowe:

  • firmy wytwarzające oprogramowanie komputerowe — stanowisko dewelopera, projektanta, analityka
  • firmy wytwarzające systemy internetowe
  • administracja systemów i sieci komputerowych, zapewnianie bezpieczeństwa informacji

Ciekawostki:

  •  Posiadamy najlepiej w Polsce wyposażone laboratoria dydaktyczne  sieci komputerowych, co zostało potwierdzone opiniami zarówno studentów jak i państwowych komisji akredytacyjnych. Dostęp do sprzętu firmy Cisco (ponad sto jednostek sieciowych) jest większy niż w Akademiach Cisco. Liczba prostych i zaawansowanych urządzeń sieci bezprzewodowych i przewodowych dochodzi do tysiąca.
  • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, umieszczone w osobnym budynku przylegającym do gmachu Wydziału ETI, zawiera jedną z niewielu w Europie pełną sześcienną jaskinię rzeczywistości wirtualnej wyposażoną w unikatowe w skali światowej urządzenie - sferyczny symulator chodu.

 

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym