INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
WYDZIAŁ CHEMICZNY
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Jeżeli poza naukami technicznymi masz też słabość do medycyny, inżynieria biomedyczna jest strzałem w dziesiątkę. W ciągu pierwszych czterech semestrów poznasz przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Po 4. semestrze nadchodzi czas wyboru jednego z czterech specjalistycznych strumieni: elektroniki w medycynie, informatyki w medycynie, chemii w medycynie oraz fizyki medycznej. Ostatni semestr to profilowanie w obrębie wymienionych strumieni. Studenci kształceni na specjalności elektronika w medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. W ramach specjalności informatyka w medycynie ukazujemy zasady tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych. Program fizyki medycznej opiera się na radiobiologii, fizyce jądrowej, technikach wykorzystania promieniowania, bezinwazyjnej diagnostyce i terapii oraz metodach obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG). Chemia w medycynie to przede wszystkim chemia bioorganiczna, medyczna, farmaceutyczna, chemia analityczna, chemia i toksykologia sądowa i analityka kliniczna, a także chemia materiałowa.

Uwaga! To kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wiodący i przeprowadza nabór na studia, część specjalności jest natomiast oferowana przez Wydział Chemiczny oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Argumenty za:

 • jeden z nielicznych kierunków,  na których swoje talenty mogą rozwijać „umysły wybitnie ścisłe” o zamiłowaniu biologiczno-medycznym
 • nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna
 • studia interdyscyplinarne, kształtujące specjalistów gotowych na rozwiązywanie problemów inżynierskich w odniesieniu do skomplikowanej i wrażliwej materii organizmu żywego

Praktyki, współpraca z firmami:

 • placówki medyczne – pracownie diagnostyki i radioterapii, zakłady fizyki medycznej oraz medycyny nuklearnej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
 • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • Hamilton
 • Polpharma
 • Orlen Laboratorium Sp. z o.o.
 • Lotos Lab Sp. z o.o.
 • Merk Laboratorium
 • MKJ Radiologia
 • MaxRay
 • POLON-ALFA w Bydgoszczy

Perspektywy zawodowe:

 • szpitale i kliniki wykorzystujące diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię
 • firmy wprowadzające na rynek nowoczesną aparaturę medyczną
 • praca w laboratoriach wyposażonych w aparaturę analityczną i diagnostyczną
 • przemysł syntezy organicznej
 • firmy zajmujące  się produkcją sprzętu i oprogramowania do pomiarów z obszaru ochrony przed promieniowaniem, a także inżynierii biomedycznej
 • pracownie fizyki medycznej
 • stacje SANEPID
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i realizacji sprzętu i oprogramowania medycznego.

Absolwent mówi…

 • „Studia… wspominam bardzo mile. Dobra atmosfera, świetny kontakt z wykładowcamii coraz nowszy sprzęt pomiarowy pozwalają na ciekawe dyplomy. W tej chwili pracuję w szpitalu jako specjalista ds. aparatury medycznej”
 • „Kiedy ubiegałem się o staż w Siemens Healthcare na stanowisko serwisanta sprzętów medycznych okazało się, że wiedza ze specjalności fizyka bardzo się przydała na teście wiedzy technicznej, który był pierwszym etapem rekrutacji. Byłem pytany np. o chemiluminescencję, adsorpcję, absorpcję, nadprzewodnictwo… Teraz jestem zaproszony do ostatniego etapu, jako «1 z n» spośród pierwotnych stu kandydatów”

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym