INŻYNIERIA DANYCH (Data Engineering)

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJ I INFORMATYKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

Podejmowanie ważnych decyzji opiera się na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji. Inżynieria danych pomaga w zrealizowaniu tego celu, łącząc doświadczenia i wiedzę z dwóch obszarów: informatyki i zarządzania. Studenci kierunku dowiadują się, jak postępować z dużymi  ilościami danych pochodzącymi z różnych źródeł, uczą się również je interpretować. Wszystko to w oparciu o programy i algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki, statystyki i ekonomii. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych można mieć pewność, że po ukończeniu studiów nie zostaniemy jedynie teoretykami, lecz fachowcami przygotowanymi do działania w biznesie.

Uwaga! To kierunek międzywydziałowy prowadzony przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii. Studia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.

Argumenty za:

  • ogromne zapotrzebowanie firm na specjalistów łączących umiejętności informatyczne z wiedzą ekonomiczną
  • możliwość specjalizacji po 4. semestrze w kierunku „twardym” (zaawansowana analiza danych) lub „miękkim” (zarządzanie i ekonomia)
  • nowoczesne laboratoria
  • kierunek unikatowy w skali kraju.

Praktyki, współpraca z firmami:

  • praktyki w firmach Wybrzeża z branży IT
  • w ramach części przedmiotów pewne bloki tematyczne, w tym wykłady, prowadzone przez specjalistów z firm; nauka pod okiem wysoko wyspecjalizowanych praktyków
  • wykorzystywanie podczas zajęć najnowszego, zalecanego przez specjalistyczne firmy oprogramowania

Perspektywy zawodowe:

  • zarówno działy IT firm, gdzie wiedzę informatyczną można spożytkować dla strategicznych celów biznesowych, jak i działy ekonomiczne, gdzie można wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną dla zidentyfikowania potrzeb informatycznych firmy
  • pośredniczenie między projektującymi narzędzia informatyczne a kadrą kierowniczą przedsiębiorstw
  • szeroko pojęty biznes – bankowość, finanse, marketing.

Ciekawostka:

Redakcja magazynu Harvard Business Review, prestiżowego pisma dla menadżerów, uznała inżynierię danych (data science) za najbardziej atrakcyjny zawód XXI wieku.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym