INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

WYDZIAŁ CHEMICZNY
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i OKRĘTOWNICTWA (dawny WYDZIAŁ MECHANICZNY)

O tym, czy dany przedmiot sprawdzi się w użyciu, w dużej mierze decydują cechy materiałów  wykorzystanych do jego produkcji. Ich projektowaniem, wytwarzaniem i ciągłym udoskonalaniem zajmuje się właśnie inżynieria materiałowa. Korzystają na tym niemal wszystkie gałęzie przemysłu. Wyświetlacze nowoczesnych telefonów, tworzywa sztuczne, coraz lżejsze i odporne na zniszczenia elementy używane w przemyśle lotniczym, implanty — to tylko kilka dowodów na olbrzymią wartość wiedzy o materiałach. W toku studiów opanujesz matematykę, fizykę, chemię i informatykę. Poznasz również konkretne zagadnienia związane z tworzeniem nowych materiałów,  materiałami konstrukcyjnymi, inżynierią korozyjną, materiałami polimerowymi, komputerowym modelowaniem, zastosowaniem materiałów specjalnych (używanych w agresywnych lub nietypowych warunkach)  i tych mających kontakt z żywymi organizmami.

Uwaga! To kierunek międzywydziałowy, prowadzony przez Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Mechaniczny.

Argumenty za:

 • zdobyta wiedza okaże się przydatna w każdej dziedzinie przemysłu, nauki i codziennego życia
 • fascynujące zajęcia praktyczne prowadzone w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy
 • możliwość realizowania prac dyplomowych za granicą w ramach programu Erasmus

Praktyki, współpraca z firmami:

Michelin Polska SA, Drutex, Netzch Polska, Stocznia Remontowa, ABB, Instytuty PAN, Hamilton, Lotos. Dążymy również do realizowania projektów dyplomowych indywidualnych lub zespołowych we współpracy z firmami i zakładami przemysłowymi. Sprzyja temu system organizacji praktyk oraz wydawanie tematów projektów o charakterze utylitarnym.

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł budowlany
 • przemysł energetyczny
 • stocznie
 • firmy wytwarzające materiały biomedyczne i implanty
 • przedsiębiorstwa zajmujące się nowoczesnymi materiałami stosowanymi w medycynie
 • laboratoria i instytuty badawcze
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, technologii materiałowych i komputerowego wspomagania w technice.

Ciekawostka:

W 2015 roku oddano do użytku budynek Nanotechnologii B, w którym znajdują się specjalistyczne laboratoria inżynierii materiałowej, m.in. laboratorium elektronowej mikroskopii skaningowej, laboratorium biomateriałów, laboratorium materiałów kompozytowych, materiałów spiekanych, laboratoria badań nieniszczących i niszczących.

Absolwent mówi…

 • „Karierę zawodową zaczęłam już w trakcie studiów. Temat mojej pracy dyplomowej wynikał z potrzeb firmy, w której się zatrudniłam”
 • „Na praktyce w Michelinie okazało się, że o gumie wiem więcej niż znaczna część pracowników”
 • „Studia na inżynierii materiałowej dały mi naprawdę wszechstronną wiedzę o materiałach. Teraz jestem w stanie szybko ją uzupełniać i dostosować się do potrzeb pracodawcy”

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym