INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA (dawny WYDZIAŁ MECHANICZNY)

Nasi studenci zdobywają 90% wiedzy inżynierii mechanicznej, jaką się uzyskuje na kierunku budowa maszyn, mogą się więc uważać za pełnoprawnych inżynierów mechaników. Oprócz tego zdobywają również wiedzę z biomechaniki, biomateriałów, anatomii i fizjologii człowieka, chirurgii, interny, biochemii, ortopedii, kardiologii, laryngologii, neurologii, rehabilitacji, protetyki i innych fascynujących zagadnień. Wybór specjalności pozwala na ukierunkowanie w stronę projektowania urządzeń medycznych lub protetyce i implantologii. W poszerzaniu wiedzy i umiejętności pomagają pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i wykładowcy z otoczenia gospodarczego.
Uwaga! To unikatowy kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Argumenty za:

 • staniesz się pełnoprawnym inżynierem mechanikiem
 • posiądziesz wiedzę medyczną trudną do samodzielnego pozyskania
 • poznasz specyfikę wprowadzania urządzeń medycznych na rynek
 • dowiesz się, co we współczesnej medycynie jest możliwe, a co nie

Praktyki, współpraca z firmami:

 • firmy produkujące sprzęt medyczny (TERMA Urządzenia Medyczne, LeviCare)
 • firmy zajmujące się implantologią (np. European Dental Implant Institute Vivadental)
 • przemysłowe centra badawcze (np. Zespół Inżynierii Medycznej CTO z programem Sztuczne Serce)
 • kliniki medyczne (np. Klinika Rehabilitacji UCK Gdańsk)

Pespektywy zawodowe:

 • praca w charakterze projektanta, konstruktora i technologa oraz kierownika produkcji i eksploatacji mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych
 • prowadzenie przedsiębiorstwa wytwarzającego sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego
 • praca w firmie projektującej i wytwarzającej sztuczne narządy i protezy, naprawa wymienionych urządzeń
 • szpitale, sanatoria, placówki rehabilitacyjne — inżynier zarządzający sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą wyposażenia technicznego

Ciekawostki:

 • Prawie 80% studentów tego kierunku to panie.
 • Studenci IMM byli pomysłodawcami i organizatorami I studenckiej Konferencji „Mechanicy w Medycynie”.
 • Chociaż pierwszy nabór na inżynierię mechaniczno-medyczną odbył się w 2007 r., to niektórzy jego absolwenci już są doktorami nauk technicznych.
 • Wiele rozwiązań projektowych będących efektem projektów dyplomowych (jak choćby POMYKACZ 2012, Uchwyt Kości Skroniowej) i prac dyplomowych magisterskich jest podstawą wniosków patentowych i wdrożeń przemysłowych.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym