INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Inżynieria środowiska to kierunek techniczny zajmujący się twórczym zmienianiem otaczającego nas środowiska. Robimy to, co sprawia, że nasze codzienne życie nie tylko jest wygodniejsze, ale również… lepiej pachnie. Ujęcia wody, wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, systemy ogrzewcze, wentylacyjne, gazowe — o wszystkich tych zagadnieniach możemy, i będziemy mówili z pasją godzinami. Jeśli więc nie chcesz być tylko biernym obserwatorem swojego otoczenia, wiesz jaki kierunek wybrać.

Argumenty za:

  • możliwość zatrudnienia w branży sanitarnej w roli projektanta lub wykonawcy
  • stałe zapotrzebowanie na kadrę inżynierską w gospodarce polskiej i unijnej
  • opcja wyjazdów semestralnych do krajów UE

Praktyki, współpraca z firmami:

W kwestii praktyk zawodowych nikogo nie zostawiamy samego — zapewniamy ich realizację wszystkim naszym studentom. Dzięki współpracy z naszymi partnerami będziesz mógł wykorzystać zdobytą wiedzę, a jeśli pokażesz się od swojej najlepszej strony, praktykodawca szybko może się zamienić w pracodawcę.

Perspektywy zawodowe:

  • biura projektowe
  • firmy wykonawcze
  • nadzór budowlany
  • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z ochroną środowiska
  • instytuty naukowo-badawcze

Ciekawostka:

Kreujemy zdolnych inżynierów, ale i odpowiedzialnych urzędników, prezesów, dyrektorów. Wśród naszych absolwentów znajduje się m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, czołowi pracownicy Gdańskich Wodociągów, Gdańskich Wód itp.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym