MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (Design and Production Engineering )

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA (dawny WYDZIAŁ MECHANICZNY)

Podstawą tych studiów są fundamenty mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. W zależności od wybranej specjalizacji nacisk jest kładziony również na urządzenia cieplno-przepływowe i aparaturę przemysłową, pojazdy i maszyny robocze oraz układ napędowe lub technologię maszyn i materiałów konstrukcyjnych.

Studia prowadzone są w dwóch językach: polskim i anielskim.

Argumenty za:

 • wszechstronne wykształcenie (dobór materiałów, konstruowanie maszyn, obsługa urządzeń mechanicznych i systemów sterowania) na wysokim poziomie naukowym
 • mała podaż absolwentów z zakresu inżynierii mechanicznej = większe szanse na dobrze płatną pracę
 • elitarny charakter studiów
 • wielu prezesów i właścicieli największych firm w Polsce północnej to absolwenci tego kierunku

Praktyki, współpraca z firmami:

Wydział Mechaniczny współpracuje z kilkudziesięcioma firmami w ramach praktyk studenckich, projektów zespołowych oraz prac dyplomowych inżynierskich. Niektóre z nich przyjmują studentów na rozszerzone, wielomiesięczne praktyki studenckie, np. Federal-Mogul Bimet S.A., Eaton Truck Components Sp. z o.o.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy z zakresu wytwarzania elementów maszyn i produkcji konstrukcji stalowych, np. produkcja i serwis systemów hydrauliki siłowej, chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji, branży „automotive”, stocznie, rafinerie
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe wykorzystujące urządzenia mechaniczne, np. firmy transportowe, przemysłu spożywczego, firmy serwisowe, handlowe i remontowe
 • biura konstrukcyjne oraz ośrodki badawczo – rozwojowe
 • jednostki akredytacyjne i atestacyjne, administracja publiczna
 • duża liczba absolwentów kierunku zakłada własne firmy z zakresu innowacyjnych technologii

Ciekawostka:

Udoskonalanie pojazdu napędzanego ogniwem paliwowym, budowa symulatora lotów — takie doświadczenie możesz zebrać, jeśli wstąpisz do jednego z 5 kół naukowych Wydziału Mechanicznego.

Absolwent mówi…

 • „Wartość inżyniera mechanika wzrasta wraz z jego wiekiem, czego nie można obecnie powiedzieć o wielu zawodach”
 •  „Po zakończeniu studiów pracy w zawodzie poszukuje się średnio 2-3 tygodnie, ale większość z nas pracuje w swojej specjalności już na ostatnim roku studiów”

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym