MECHATRONIKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA (dawny WYDZIAŁ MECHANICZNY)

Mechatronika jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Bazuje na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania, projektowania i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych. Współczesna mechatronika ewoluuje w dwóch kierunkach: systemów mechatronicznych (rozwój inteligentnych zespołów i podzespołów)  i projektowania mechatronicznego (metody formułowania i rozwiązywania problemów tworzenia i obsługi systemów inteligentnych). Od 5. semestru studiów większość zajęć praktycznych jest realizowana w formie projektów zespołowych, polegających na rozwiązywaniu określonych problemów inżynierskich. Służą temu, wraz z dotychczas istniejącą bazą laboratoryjną, nowopowstałe pracownie: Programowania i Modelowania Systemów Mechatronicznych, Zastosowań Informatyki w Mechatronice, Elektrotechniki Pojazdowej, Pomiarów Dynamicznych, Automatyzacji Procesów Technologicznych, Mikronapędów, Pneumatyki, Elementów i Systemów Mechatronicznych, Układów Zasilania Silników.

Argumenty za:

 • opanujesz zasady formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego w zakresie konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania maszyn i procesów roboczych
 • przygotujesz się do realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektromechanicznych
 • zaczniesz się posługiwać specjalistycznym językiem obcym na poziomie, który umożliwi ci jego swobodne wykorzystywanie

Praktyki, współpraca ze firmami:

 • m.in. LONZAPET Sp. z o.o., Gdańsk
 • Grupa EnergoControl, Kraków
 • Grupa LOTOS S.A., Gdańsk
 • Energomontaż Północ Gdynia (EPG) Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A., Tuchola
 • vMACH Engineering GmbH, Markt Indersdorf, Niemcy
 • INTES GmbH, Stuttgart, Niemcy

Perspektywy zawodowe:

 • projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów mechatronicznych w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym
 • nadzór nad użytkowaniem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych, instytucjach, stacjach serwisowych i diagnostycznych
 • praca w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • poradnictwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej
 • prace innowacyjnych zespołów badawczych i przemysłowych

Ciekawostka:

Nasi studenci mierzą wysoko. Mechatronika miała swoje święto w postaci International Conference Mechatronics Gdańsk 2015 — studenci również przyczynili się do sukcesu tego spektakularnego wydarzenia!

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym