NANOTECHNOLOGIA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Istotą nanotechnologii jest badanie, sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach. To nauka przyszłości, która może być wykorzystana w wielu dziedzinach, m.in. elektronice, technologiach materiałowych, medycynie, farmacji. Dzięki nanotechnologii możliwe jest stworzenie m.in. materiałów o niezwykłych właściwościach (bardzo lekkie materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej, niebrudzące się tkaniny), przenośnych laboratoriów do natychmiastowych analiz, aparatów wszczepianych do organizmu i monitorujących stan zdrowia, czy też nanostruktur pomocnych w precyzyjnym dostarczaniu leków. Wiedzę przekazujemy przez przedmioty podstawowe i specjalistyczne z zakresu podstaw nanotechnologii, komputerowego modelowania materiałów, technologii otrzymywania nanomateriałów oraz fizycznych i mechanicznych badań nanomateriałów. Oprócz wykładów i ćwiczeń rachunkowych studenci uczestniczą w zajęciach w laboratoriach specjalistycznych, mają dostęp do najnowocześniejszej aparatury stosowanej do wytwarzania nanomateriałów i badania ich właściwości.

Uwaga! Jeżeli okażesz się wyjątkowo zdolnym studentem (i twoja średnia ocen to potwierdzi), będziesz mógł się starać o indywidualny program studiów. Wybitnie utalentowani mogą również liczyć na „patronat” swojego opiekuna naukowego.

Argumenty za:

  • szansa na zmierzenie się z zagadnieniami nowoczesnej technologii o zastosowaniach interdyscyplinarnych
  • zajęcia praktyczne są realizowane w wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę Centrum Nanotechnologii, które umożliwia również prowadzenie badań i projektów

Praktyki, współpraca z firmami:

XDisc, Solar Energy, Proteh, Orplast, Jabil, Polfarma, Instytuty PAN – Instytut Fizyki Warszawa, INTiBS Wrocław, Instytut Fizyki Molekularnej Poznań

Perspektywy zawodowe:

  • firmy wytwarzające innowacyjne produkty
  • sektor energetyki odnawialnej (np. fotowoltaika)
  • firmy farmaceutyczne, produkujące kosmetyki, tworzywa sztuczne
  • instytuty naukowo-badawcze

Ciekawostka:

Na poziomie nanometrycznym można m.in. poprzez wielkość i kształt nanocząstek, zmieniać i sterować właściwościami materiałów z nich wytworzonych, zupełnie odmiennymi niż w materiałach dużych. Możliwa jest zmiana ich barwy, właściwości optycznych, elektrycznych, magnetycznych, katalitycznych, twardości czy wytrzymałości.  Z tej perspektywy wytworzenie złota koloru czerwonego lub niebieskiego nie wydaje się już niemożliwe.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym