TRANSPORT

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Transport to krwiobieg każdej gospodarki. Ma znaczenie dla rozwoju niemal każdego działu produkcji, podnosi jakość życia, dobrobyt, zwiększa mobilność ludzi. Trudno dziś sobie wyobrazić życie miast, regionów, całych państw bez udziału transportu. Kształcenie na tym kierunku to ponadtrzyletnia naukowa podróż z punktu A do punktu B. Podczas niej poznasz tajniki nowoczesnego transportu, nauczysz się rozwiązywania problemów organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania ruchem. Procesy transportowe, infrastruktura i eksploatacja nie będą miały dla ciebie tajemnic.

Argumenty za:

 • ciągły rozwój transportu generuje ciągle nowe wyzwania — każdy specjalista w tej dziedzinie jest pożądany
 • możliwość wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus
 • prężnie działające koła naukowe: Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Transportu, Budownictwa Morskiego i Śródlądowego

Praktyki, współpraca z firmami:

Pierwsze doświadczenia zawodowe możesz zacząć zdobywać już podczas studiów. Nasz wydział ściśle współpracuje z administracją samorządową oraz firmami obsługującymi rynek transportu regionalnego.

Perspektywy zawodowe:

 • czekają na ciebie zarządy transportu
 • wydziały komunikacji urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miast
 • jednostki eksploatacyjne transportu, jednostki studialne i projektowo-konstrukcyjne
 • przy odrobinie szczęścia i talentu funkcje kierownicze w jednej z jednostek organizacyjnych służb inżynierii ruchu i eksploatacji infrastruktury
 • porty, lotniska, zarządy ruchu, firmy logistyczne i spedycyjne, przedsiębiorstwa reprezentujące wszystkie gałęzie transportu

Ciekawostki:

 • Pomorska Kolej Metropolitalna to największa kolejowa inwestycja na Pomorzu i największa inwestycja w historii pomorskiego samorządu wojewódzkiego. Została zaprojektowana przez przedsiębiorstwo Transprojekt Gdański Sp. z o.o., naszego kluczowego partnera zatrudniającego wielu naszych absolwentów.
 • W 2016 roku nasz kierunek obchodził 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przeprowadziliśmy badanie losów zawodowych naszych absolwentów. Okazało się, że 70% pracuje w zawodzie, a ponad 80% znalazło pracę w czasie krótszym niż pół roku, z czego 70% — krótszym niż 3 miesiące!

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym

TRANSPORT

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA/od 1.10.2020 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

W Polsce nie ma chyba lepszego miejsca do studiowania zagadnień nowoczesnego transportu wodnego. Pierwsze cztery semestry służą opanowaniu podstawowych zagadnień, które są niezbędne do poszerzania naukowych horyzontów. Od semestru 5. można dokonać wyboru jednej spośród dwóch specjalności. Pierwsza z nich dotyczy projektowania i eksploatacji statków różnej wielkości (śródlądowych i pełnomorskich), zestawów holowniczych i pchanych, infrastruktury transportu wodnego, eksploatacji i diagnostyki. Druga skupia się na systemach transportu, a więc organizacji, planowaniu i projektowaniu systemów sterowania ruchem wodnym, a także nadzorem , logistyką, inżynierią ruchu, ekonomiką transportu. Naszym celem jest nie tylko prezentowanie teorii, ale przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Argumenty za:

 • strategiczne położenie Trójmiasta na transportowej mapie Europy (transport morski, kolejowy, drogowy, lotniczy)
 • bliskość portów morskich

Praktyki, współpraca z firmami:

BH General Electric, Alstom, CADOR, Centrum Techniki Okrętowej SA, DELTAMARIN, Det Norske Veritas, EDC GE, Forum Okrętowe, Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, Port Gdańsk, Remontowa Marine Design & Consulting, Remontowa Shipbuilding SA, Ulstein, Wärtsilä

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki eksploatacyjne transportu wodnego, lądowego, samochodowego, szynowego i lotniczego
 • zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu
 • jednostki organizacyjne służb ruchu wodnego, drogowego, szynowego, lotniczego
 • przedsiębiorstwa spedycyjne i logistyczne

Ciekawostka:

Międzynarodowe Centrum Badań Studenckich — pod tą nazwą kryje się politechniczny ośrodek badawczy zlokalizowany nad jeziorem Jeziorak w Iławie. Latem odwiedzają go studenci z całej Polski i Europy. Nie można się im dziwić. Na terenie Centrum mamy możliwość przeprowadzania testów przy użyciu nowoczesnych technik pomiarowych i różnorodnych modeli: statków szybkich, wypornościowych, łodzi motorowych, katamaranów i innych.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym

Kierunek transport jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. Są to odrębne kierunki studiów