ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

Proponujemy wyjątkowy zestaw naukowy — wiedzę menadżerską uzupełnioną umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych godną prawdziwego inżyniera. To połączenie gwarantuje biegłość zarówno w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych, jak i ścisłych oraz technicznych.
Jeśli dodamy do tego biegłość w zarządzaniu projektami i umiejętne wykorzystywanie narzędzi informatycznych, otrzymamy absolwenta wszechstronnego, patrzącego na rynek pracy jak na pole nieograniczonych możliwości.

Argumenty za:

 • niepowtarzalna okazja do poznania innych kultur i środowisk pracy, m.in. dzięki wizytom studyjnym u pracodawców w Chinach, USA, Danii, Niemczech.
 • certyfikowane szkolenia: warsztaty menadżerskie, zarządzanie projektami, język angielski biznesowy
 • szansa na udział w „Akademii Biznesu”, w ramach której studenci wykonują projekty pod okiem firm znanych w całej Polsce
 • podtrzymujemy i rozwijamy kontakty z naszymi absolwentami — dobry pakiet kontaktów na rynku pracy
 • trzy profile kształcenia: inżynieria systemów produkcji, inżynieria środowiska pracy, technologie informatyczne w zarządzaniu

Praktyki, współpraca z firmami:

 • firmy prywatne, min.: Flextronics International Poland Sp. z o.o.,  Energa-Operator SA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Stowarzyszenie Morena, Sportfive Sp. z o.o., 3GNS Sp. z o.o, Aiton Caldewill SA, ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe sp. z o.o, Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o, Federal – Mogul BIMET SA, Virtual Services s.c. J. Polewiak, W. Kudela, Luvier Sp. z o.o., DSV ROAD Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Getin Bank, REWIT, Federal-Mogul Finanacial Services Poland
 • rządowy program praktyk studenckich: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Gdyni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Urząd Morski w Gdyni, Urząd Miasta Rumi, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Statystyczny
 • międzynarodowe praktyki i staże: Udyen Jain& Associates, Chartered Accountants (Indie), PassNTFLY (Barcelona), 3IIIs Ltd, Ergo Business Park (Wielka Brytania) Biorock Sarl (Luksemburg)
 • możliwość studiowania za granicą w ramach programów Erasmus+ oraz MOSTECH

Perspektywy zawodowe:

 • projektowanie procesów i systemów produkcyjnych
 • inżynieria jakości
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • zarządzanie projektami
 • ergonomia procesów
 • bazy danych, technologie zespołów IT

Ciekawostka:

 • Zarządzanie Inżynierskie to unikatowy kierunek, który w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Kierunek Zarządzanie Inżynierskie w 2017 roku został wyróżniony certyfikatem "Studia z Przyszłością" dzięki innowacyjnemu programowi kształcenia, który dobrze odpowiada na potrzeby rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 kierunek ten znalazł się na II miejscu pod względem liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce w całej Polsce.

Absolwent mówi…

To, co cenię na tym kierunku studiów to kombinacja zarówno wiedzy inżynierskiej, jak i menedżerskiej, która pozwala rozwiązywać problemy wieloma praktycznymi sposobami.

W ramach prowadzonych przedmiotów realizowane są również projekty, które nauczyły mnie efektywnego planowania i zarządzania różnymi obszarami przedsięwzięć biznesowych. Studia dają możliwość przystosowania się do warunków panujących na rynku pracy. Wielu moich znajomych już po pierwszych praktykach studenckich miało oferty pracy w branżach IT, marketingu czy finansach.

Uzyskany dyplom inżyniera Politechniki Gdańskiej jest istotnym atutem w mojej dalszej karierze zawodowej.

 

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym