AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA

Poprzednia nazwa: automatyka i robotyka

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Specjalności: Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji; Przetwarzanie sygnałów

Co po studiach?

Jako absolwent studiów II stopnia będziesz mógł się zatrudnić w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym.

Kierunek jest prowadzony również w trybie niestacjonarnym na następujących specjalnościach: Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji