AUTOMATYKA I ROBOTYKA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Specjalności: Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji; Przetwarzanie sygnałów*

Co po studiach?

Jako absolwent studiów II stopnia będziesz mógł się zatrudnić w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym.

*Wydział EiA podpisał umowy o współpracy wzajemnej z wieloma uczelniami Europy. Wspólnie ze szwedzką The School of Engineering (wchodzącą w skład Blekinge Institute of Technology w Karlskronie) realizuje Program Podwójnego Dyplomowania (ang. Double Diploma Programme). W ramach tego programu uruchomione zostały wspólne studia II stopnia w języku angielskim na specjalności Przetwarzanie sygnałów, dostępne dla studentów z Polski, Szwecji i innych krajów

Kierunek jest prowadzony również w trybie niestacjonarnym na następujących specjalnościach: Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Specjalności: Komputerowe systemy automatyki; Robotyka i systemy decyzyjne

Co po studiach?

Jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany zarówno do kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych, jak i podjęcia własnej działalności gospodarczej. Jeśli doskonale odnajdziesz się w akademickim klimacie, być może poświęcisz swoje życie zawodowe pracy naukowo-badawczej

Studia są prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym. Do wyboru masz ścieżkę w jęz. angielskim lub polskim

Kierunek jest prowadzony na dwóch Wydziałach: Elektrotechniki i Automatyki oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Są to odrębne kierunki

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!