AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA

Poprzednia nazwa: automatyka i robotyka

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Specjalności: Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji; Przetwarzanie sygnałów

Co po studiach?

Jako absolwent studiów II stopnia będziesz mógł się zatrudnić w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym.

Kierunek jest prowadzony również w trybie niestacjonarnym na następujących specjalnościach: Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!