BIOTECHNOLOGIA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Specjalności: Biotechnologia molekularna; Biotechnologia leków; Technologia, biotechnologia i analiza żywności

Co po studiach?

Znajdziesz pracę w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, laboratoriach kontrolnych i badawczych. Możesz tez oczywiście kontynuować przygodę naukową zatrudniając się na wyższej uczelni lub założyć własny biznes biotechnologiczny. W zależności od wybranej specjalności czekają cię wyzwania spod znaku opracowywania koncepcji wytwarzania leków, mikrobiologii, inżynierii genetycznej czy przyjaznej człowiekowi modyfikacji żywności

Studia są prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!