BUDOWNICTWO

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Budowanie niejedno ma imię. Nieważne, czy twardo stąpasz po ziemi, czy może wolisz od czasu do czasu pobujać w obłokach – tu masz do wyboru wiele możliwości, od bardzo pragmatycznego budowania dróg i autostrad, do finezyjnego wznoszenia konstrukcji mostowych. Warto zainwestować w swoją wiedzę matematyczną i postawić właśnie na ten kierunek. Dzięki praktykom u naszych partnerów przekonasz się, że kariera nie musi czekać na dyplom. Pokazując się od najlepszej strony masz szansę zatrudnić się u swojego praktykodawcy

Profile: Budowa dróg i autostrad; Budownictwo ogólne; Budownictwo wodne i morskie; Drogi szynowe; Geotechnika; Planowanie dróg i autostrad; Konstrukcje betonowe; Konstrukcje metalowe; Modelowanie konstrukcji inżynierskich; Technologia i organizacja budownictwa; Konstrukcje mostowe

Co po studiach?

Dzięki solidnej dawce wiedzy inżynierskiej będziesz miał szansę zasmakować pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i nadzorze budowlanym. Możesz się także odnaleźć w przemyśle materiałów budowlanych, a także jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem. Nie zapomnij też o możliwości kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych i współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, komunikacyjnych

Kierunek jest również prowadzony w trybie niestacjonarnym na następujących specjalnosciach: Budownictwo ogólne; Inżynieria geotechniczna

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!