CHEMIA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Specjalność: Chemia biologiczna i medyczna; Chemia materiałów

Co po studiach?

Przedsiębiorstwa high-tech, instytuty naukowe, uczelnie oraz centra transferu technologii – to tam możesz kontynuować rozwijanie pasji, jaką jest chemia. Poza tym możesz próbować swoich sił w jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem chemicznym

Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym