CHEMIA BUDOWLANA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Co po studiach?

Rynek łaknie ekspertów z zakresu nowych technologii i materiałów budowlanych, dlatego masz szansę na zrobienie kariery w kilku obszarach. Wśród nich warto wymienić komponowanie i analizę materiałów chemii budowlanej, przetwórstwo, projektowanie oraz atestację i certyfikację wyrobów gotowych. Będziesz przygotowany nie tylko do pracy z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, ale także wykorzystywania ich z pożytkiem dla środowiska naturalnego i zasobów energetycznych

Kierunek jest prowadzony w trybie stacjonarnym