ELEKTROTECHNIKA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Specjalności: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; Elektroenergetyka

Co po studiach?

Znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych i  firmach badawczo-rozwojowych. Czekają na ciebie również kierownicze stanowiska w działach elektrycznych i energetycznych wielu przedsiębiorstw. Cenisz nowatorstwo? Będziesz więc miał szansę projektować innowacyjne urządzenia elektryczne i wdrażać nowe technologie

Studia są prowadzone również w trybie niestacjonarnym na specjalnościach: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; Elektroenergetyka