Kierunek ten jest międzywydziałowy, prowadzony przez Wydziały: Elektrotechniki i Automatyki, Mechaniczny oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

ENERGETYKA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Specjalności: Scentralizowane źródła wytwórcze; Systemy ciepłownicze; Systemy elektroenergetyczne

Co po studiach?

Swoje umiejętności wykorzystasz przy projektowaniu układów energetycznych, badaniu procesów przetwarzania energii w różnego rodzaju obiektach przemysłowych i przy ich modernizacji, a także w procesie wdrażania nowych technologii. Poza tym będziesz mógł ubiegać się o ograniczone uprawnienia projektowe w zakresie instalacji wewnętrznych, uprawnienia elektryczne i status audytora energetycznego

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydziału

 

ENERGETYKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY/od 1.10.2020 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Specjalność: Projektowanie i modelowanie systemów energetycznych

Co po studiach?

Świetnie sprawdzisz się w elektroenergetyce, projektowaniu urządzeń i systemów energetycznych, elektrowniach, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach doradczych i instytucjach nadzoru energetycznego. Energetycy poszukiwani są również w takich dziedzinach, jak inżynieria ruchu, diagnostyka, bezpieczeństwo oraz niezawodność urządzeń i systemów, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw

 

ENERGETYKA

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA/od 1.10.2020 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Specjalności: Zaawansowane systemy energetyczne; Napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie; Eksploatacja systemów energetycznych

Co po studiach?

Szukaj zatrudnienia w branżach techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Będziesz dysponował wiedzą pozwalającą na projektowanie nie tylko urządzeń, ale i całych systemów energetycznych. Być może przyłączysz się do ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, równie dobrze możesz też zatrudnić się w firmach doradczych, instytucjach nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego. Znajdziesz pracę w diagnostyce i zespołach zajmujących się bezpieczeństwem i niezawodnością urządzeń przetwarzających i przesyłających energię

Studia są prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!