FIZYKA TECHNICZNA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Profile: Fizyka stosowana; Informatyka stosowana; Konwersja energii

Co po studiach?

Instytuty i laboratoria naukowo-badawcze, firmy pośredniczące w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki, branża technologii informacyjnych, a nawet zarządzanie i bankowość – to miejsca, w których możesz znaleźć zatrudnienie po ukończeniu tego kierunku

Kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym