INFORMATYKA (studia w jęz. polskim i angielskim)

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Specjalności: Algorytmy i technologie internetowe , Sieci komputerowe, Inteligentne systemy interaktywne, Technologie geoinformatyczne i mobilne, Inżynieria systemów informacyjnych, Aplikacje rozproszone i systemy internetowe, Uczenie maszynowe

Co po studiach?

Znając na wskroś zagadnienia technologii informacyjnych staniesz się obiektem pożądania firm z branży przemysłowej, bankowej, usług, handlu i administracji publicznej. Będziesz zarządzał projektami informatycznymi, wytwarzał oprogramowanie, zajmował się instalacjami wielkokomputerowymi, komputerowo-sieciowymi i systemami nawigacji satelitarnej

W trybie niestacjonarnym można studiować specjalności w jęz. polskim: Zastosowania technologii informacyjnych; Systemy i sieci komputerowe; Systemy i technologie mobilne