INFORMATYKA (studia w jęz. polskim i angielskim)

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Specjalności: Aplikacje rozproszone i systemy internetowe; Inteligentne systemy interaktywne; Inżynieria systemów i bazy danych; Technologie internetowe i algorytmy; Sieci komputerowe; Systemy geoinformatyczne i mobilne

Co po studiach?

Znając na wskroś zagadnienia technologii informacyjnych staniesz się obiektem pożądania firm z branży przemysłowej, bankowej, usług, handlu i administracji publicznej. Będziesz zarządzał projektami informatycznymi, wytwarzał oprogramowanie, zajmował się instalacjami wielkokomputerowymi, komputerowo-sieciowymi i systemami nawigacji satelitarnej

W trybie niestacjonarnym można studiować specjalności w jęz. polskim: Zastosowania technologii informacyjnych; Systemy i sieci komputerowe; Systemy i technologie mobilne