pw

INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE NOŚNIKÓW ENERGII

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Jest to pierwszy na Politechnice Gdańskiej kierunek o profilu praktycznym, uruchamiany wyłącznie jako studia II stopnia. Dlatego też studia magisterskie trwają na nim 4 semestry, gdy na innych tylko 3, a to ze względu na rozbudowane wymagania dotyczące praktyk. Praktycznie wszystkie przedmioty prowadzone będą z szerokim udziałem praktyków z przemysłu, którzy uczestniczyli w tworzeniu programu studiów (firmy: LOTOS, Energa, Bibus Menos sp. z o.o., Gaz-System, PGNiG). Absolwenci mają być przygotowani do pracy w różnych gałęziach nowoczesnego przemysłu, z ukierunkowaniem na przemysł rafineryjno-petrochemiczny, gazownictwo i energetykę, z uwzględnieniem technologii przyjaznych środowisku i wykorzystujących odnawialne źródła energii.

ARGUMENTY ZA:
• Absolwenci znają zagadnienia z zakresu technologii i inżynierii chemicznej, w tym technologie rafineryjno-petrochemiczne. Posiadają wiedzę na temat wytwarzania, magazynowania oraz przesyłu mediów i energii.
• Potrafią projektować instalacje przemysłowe, wykonywać optymalizację parametrów pracy instalacji, znają cykl projektowania instalacji od etapu planowania po realizację i uruchamianie instalacji.
• Są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania do obliczeń inżynierskich, termodynamiki optymalizacji i modelowania procesów technologicznych. Znają zagadnienia analityki technicznej i kontroli jakości.

PRAKTYKI, WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI:
Szeroki udział firm już na etapie tworzenia programu studiów oraz trzymiesięczna praktyka zawodowa, a także 80% udziału nauk technicznych w efektach kształcenia dają unikalne gwarancje „praktyczności” kierunku i przydatności nabytej wiedzy i umiejętności w karierze zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Kierunek studiów IiTNE jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu w zakresie absolwentów wykształconych w aspekcie praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu technologii,inżynierii i energetyki. Kierunek o profilu praktycznym wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę i uzupełnia ogólno-akademicką ofertę kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej.

CIEKAWOSTKA:
Szeroki program praktyk zawodowych umożliwi ci znalezienie interesującego Cię tematu a nawet rozpoczęcie prac nad pracą dyplomową wcześniej. Będziesz też miał pewną gwarancję, że dobre rozwiązanie zostanie wdrożone.