Inżynierię materiałową na Politechnice Gdańskiej prowadzą wspólnie trzy wydziały: Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechaniczny

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Specjalności: Inżynieria korozyjna; Inżynieria materiałów polimerowych

Co po studiach?

Będziesz przygotowany do pracy w energetyce, zakładach przemysłu chemicznego i elektronicznego. Także specjalistyczne laboratoria, instytuty naukowe i biura konsultingowo-projektowe mogą wykorzystywać twoje kompetencje. Poza tym swoich sił możesz próbować w firmach transportowych, rzemiośle, handlu zagranicznym oraz zakładach wytwórczych i usługowych

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Profil: Inżyniera zaawansowanych materiałów funkcjonalnych

Co po studiach?

Możliwości jest naprawdę wiele – znajdziesz swoje miejsce zarówno w przemyśle, ener­ge­tyce, transporcie, jak i instytucjach naukowych, bankowości, handlu, rzemiośle i w prywat­nych firmach wytwórczych i usługowych

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

WYDZIAŁ MECHANICZNY/od 1.10.2020 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Specjalność: Technologie materiałowe

Co po studiach?

Znajomość technologii materiałowych, począwszy od procesu projektowania technologii przez wytwarzanie materiałów i aż do oceny własności użytkowych otwiera przed absolwentami nowe możliwości realizacji zawodowej, w tym w wielu przedsiębiorstwach Pomorza, Polski, w firmach zagranicznych, w uczelniach i instytutach, biurach projektowych, przedsiębiorstwach handlowych

Studia są prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!