INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Cel kształcenia: Nabycie zaawansowanej wiedzy z zakresu projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i utrzymania obiektów hydrotechnicznych oraz konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych wraz z umiejętnościami modelowania, identyfikacji, symulacji, analizy i rozwiązywania problemów projektowych, technicznych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji w tym zakresie. Pozyskanie kompetencji do wykonywania pracy na samodzielnych stanowiskach związanych z projektowaniem, wykonawstwem i nadzorem w czasie procesu inwestycyjnego oraz ciągłego samokształcenia w problematyce hydrotechniki morskiej, przybrzeżnej i rzecznej.

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania i realizacji obiektów hydrotechnicznych morskich, brzegowych i rzecznych oraz umiejętności pozwalające na udział w pracach projektowych, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i remontów złożonych obiektów hydrotechnicznych oraz konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych. Posiada umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych wspartych wiarygodnymi wynikami analiz inżynierskich. Jest przygotowany do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym zakresie obowiązków w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także do dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA  (dawny WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA)

Międzywydziałowe stacjonarne studia II stopnia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa prowadzone są wspólnie przez dwa Wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Studia trwają 3 semestry. Studia dzielą się na dwie specjalności: Infrastruktura brzegowa i śródlądowa i Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne. Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności. Następne dwa semestry są poświęcone zdobyciu wiedzy fachowej -- teoretycznej i praktycznej -- w wybranej specjalności.


Perspektywa pracy zawodowej

Absolwent  jest przygotowany do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym zakresie obowiązków w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także do dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia.


Zarys programu studiów

Studia trwają 3 semestry. Studia dzielą się na dwie specjalności: Infrastruktura brzegowa i śródlądowa oraz Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne. Studenci po trzecim semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności.


Specjalności

1. Infrastruktura brzegowa i śródlądowa

2. Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne


Kwalifikacje absolwentów

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania i realizacji obiektów hydrotechnicznych morskich, brzegowych i rzecznych oraz umiejętności pozwalające na udział w pracach projektowych, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i remontów złożonych obiektów hydrotechnicznych oraz konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych. Posiada umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych wspartych wiarygodnymi wynikami analiz inżynierskich. Jest przygotowany do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym zakresie obowiązków w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także do dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

 

Program studiów II stopnia Inżynieria morska i brzegowa:

Rozpoczęte 2018/19: Program oraz Plan studiów