INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia w jęz. polskim i angielskim)

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  I ŚRODOWISKA

Specjalności: Inżynieria sanitarna

Profile: Infrastruktura wodna; Sieci i instalacje; Technologie w inżynierii środowiska; Environmental Engineering

Co po studiach?

Możesz dołączyć do pracowników instytutów naukowo-badawczych i biur projektowych. Wielu specjalistów od inżynierii środowiska swoje kompetencje wykorzystuje do zajmowania się zaopatrzeniem w wodę, unieszkodliwianiem ścieków, gospodarką odpadami, ochroną atmosfery, rekultywacją terenów zdegradowanych. Niewykluczone, że swoje miejsce znajdziesz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Możesz też związać się z  nadzorem budowlanym lub prowadzić inwestycje branży sanitarnej

Kierunek jest prowadzony również w trybie niestacjonarnym na specjalności inżynieria sanitarna