MATEMATYKA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Profile: Bioinformatyka; Matematyka finansowa; Geometria i grafika komputerowa

Co po studiach?

W zależności od tego, którą ze ścieżek kształcenia wybrałeś, będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach zajmujących się biotechnologią, statystyką, projektowaniem nowych leków. Zatrudnienie znajdziesz również w instytucjach finansowych, na stanowiskach analitycznych, informatycznych lub we wdroże­nio­wych komórkach badawczych dużych konsorcjów przemysłowych lub działach kompu­te­ro­wych małych i średnich firm. Można również wspomnieć o parkach technologicznych i firmach informatycznych, choć tak naprawdę wymie­niać można by bez końca

Kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!