MATEMATYKA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Profile: Bioinformatyka; Matematyka finansowa; Geometria i grafika komputerowa

Co po studiach?

W zależności od tego, którą ze ścieżek kształcenia wybrałeś, będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach zajmujących się biotechnologią, statystyką, projektowaniem nowych leków. Zatrudnienie znajdziesz również w instytucjach finansowych, na stanowiskach analitycznych, informatycznych lub we wdroże­nio­wych komórkach badawczych dużych konsorcjów przemysłowych lub działach kompu­te­ro­wych małych i średnich firm. Można również wspomnieć o parkach technologicznych i firmach informatycznych, choć tak naprawdę wymie­niać można by bez końca

Kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym