MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia w jęz. polskim i angielskim)

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA (dawny WYDZIAŁ MECHANICZNY)

Specjalności: Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn; Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne; Technologia maszyn i komputerowe wspomaganie produkcji; Inżynieria systemów bezpieczeństwa; International Design Engineer

Co po studiach?

Szukaj zawodowego szczęścia w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w budownictwie stalowym, biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz zakładach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Możesz z powodzeniem szukać pracy w jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, firmach produkcyjnych i usługowych wymagających wiedzy technicznej

Kierunek jest również prowadzony w trybie niestacjonarnym na następujących specjalnościach (PL) : Metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn; Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury