MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia w jęz. polskim i angielskim)

WYDZIAŁ MECHANICZNY/od 1.10.2020 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Specjalności: Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn; Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne; Technologia maszyn i komputerowe wspomaganie produkcji; Inżynieria systemów bezpieczeństwa; International Design Engineer

Co po studiach?

Szukaj zawodowego szczęścia w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w budownictwie stalowym, biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz zakładach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Możesz z powodzeniem szukać pracy w jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, firmach produkcyjnych i usługowych wymagających wiedzy technicznej

Kierunek jest również prowadzony w trybie niestacjonarnym na następujących specjalnościach (PL) : Metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn; Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!