MECHATRONIKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY/od 1.10.2020 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Specjalności: Projektowanie mechatroniczne; Systemy mechatroniczne

Co po studiach?

Nie będziesz skazany na jedną branżę, ponieważ absolwentami o tym profilu zainteresowane są firmy zarówno sektora motoryzacyjnego, lotniczego, przez stacje serwisowe i diagnostyczne, na sprzęcie gospodarstwa domowego kończąc

Kandydaci na kierunek Mechatronika mogą uzyskać szczegółowe informacje nt. tego kierunku na stronie: https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/mechatronika/

Kierunek jest prowadzony w trybie stacjonarnym

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!