NANOTECHNOLOGIA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Profile: Nanomateriały dla energetyki; Komputerowe modelowanie materiałów (Computer Methods in Materials Science)

Co po studiach?

Nastaw się przede wszystkim na pracę w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Kończąc ten kierunek staniesz również przed szansą zrobienia kariery w firmach wdrażających nowe technologie i parkach naukowo-technologicznych

Ważne! Zajęcia na specjalności 'Komputerowe modelowanie materiałów' są w dużej części prowadzone w języku angielskim

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym