NANOTECHNOLOGIA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Profile: Nanomateriały dla energetyki; Komputerowe modelowanie materiałów (Computer Methods in Materials Science)

Co po studiach?

Nastaw się przede wszystkim na pracę w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Kończąc ten kierunek staniesz również przed szansą zrobienia kariery w firmach wdrażających nowe technologie i parkach naukowo-technologicznych

Ważne! Zajęcia na specjalności 'Komputerowe modelowanie materiałów' są w dużej części prowadzone w języku angielskim

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!