Oceanotechnika (studia w jęz. polskim i angielskim)

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA /od 1.10.2020 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Specjalności: Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych; Eksploracja zasobów mórz i oceanów; Technologie podwodne

UWAGA! Prowadzone są również studia w jęz. angielskim na kierunku Oceanotechnika. Studia anglojęzyczne Ocean Engineering trwają 3 lub  4 semestry. Studia 3 semestralne przeznaczone są dla absolwentów kierunku oceanotechnika I stopnia, a 4 semestralne dla absolwentów innych kierunków inżynierskich określonych w zasadach rekrutacji. W naborze na semestr letni 2019/2020 odbędzie się nabór na Ocean Engineering 4 semestralne, a począwszy od roku akademickiego 2020/2021 nabór na semestr zimowy prowadzony będzie na Ocean Engineering 4 semestralne, a na semestr letni 3 semestralne.

Co po studiach?

Możliwości jest bez liku. Jako nasz absolwent będziesz mile widziany w sferze szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Zwróć uwagę na stocznie produkcyjne, remontowe, zakłady kooperujące z przemysłem okrętowym, biura projektowo-konstrukcyjne i przedsiębiorstwa armatorskie. Swoje miejsce być może znajdziesz także w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej, w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego lub instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów. Licz również na pracę w przedsiębiorstwach wydobywczych surowców mineralnych, zasobów biologicznych i energetycznych farm wiatrowych. Jednak to nie wszystko – zatrudnienia możesz szukać także w przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych, w instytucjach klasyfikacyjnych, w administracji morskiej oraz międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego

Kierunek w jęz. polskim prowadzony również w trybie niestacjonarnym. Specjalności: Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych; Eksploracja zasobów mórz i oceanów

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydziału

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!