TECHNIKI GEODEZYJNE W INŻYNIERII

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Specjalność: SIP i teledetekcja w gospodarce morskiej

Co po studiach?

Dynamiczny rozwój gospodarki morskiej powoduje stale rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów  z zakresu pomiarów przy budowie i remoncie jednostek pływających, konstrukcji morskich zwłaszcza w sektorze offshore, technologii podwodnych oraz korzystania  z zasobów mórz i oceanów. W nurt tych oczekiwań wpisuje się kierunek ,,Techniki geodezyjne w inżynierii". Dzięki gruntownej wiedzy z geodezji i metrologii wspartej znajomością współczesnych technik pomiarowych związanych z budową, eksploatacją i wyposażeniem jednostek pływających oraz konstrukcji offshore i podwodnych, a także  umiejętnością posługiwania się współczesnymi systemami informacji przestrzennej, będziesz poszukiwanym pracownikiem największych firm w naszym regionie, a także koncernów międzynarodowych działających w tym obszarze

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

TECHNIKI GEODEZYJNE W INŻYNIERII

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA

Specjalności: Technologie pomiarowe w oceanotechnice

Co po studiach?

Będziesz przygotowany do wykonywania zaawansowanych prac zawodowych związanych z projektowaniem, wykonywaniem i nadzorowaniem skomplikowanych technologicznych pomiarów geodezyjnych oraz specjalistycznych w nietypowych warunkach na lądzie, w strefie brzegowej i na morzu. Posiądziesz szeroką wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie budowy, eksploatacji i wyposażenia jednostek pływających oraz konstrukcji offshore i obiektów podwodnych. Poznasz współczesne systemy informacji przestrzennej w odniesieniu do potrzeb gospodarki morskiej. Odnajdziesz się w pracy w różnych rodzajach organizacji gospodarki morskiej i instytucjach badawczych związanych z metrologią i pomiarami geodezyjnymi w tym sektorze gospodarki

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydziału