TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Specjalności: Analityka techniczna i przemysłowa; Technologia organiczna; Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

Co po studiach?

Jako specjalista od spraw procesów technologicznych masz szansę znaleźć zatrudnienie w placówkach badawczych związanych z nauką i przemysłem. Jako absolwent specjalności Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych możesz uzyskać kwalifikacje inspektora i projektanta prac korozyjnych. Po analityce technicznej i przemysłowej będziesz zdolny do wprowadzania właściwego systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarowych. Twoim zadaniem jako technologa organicznego będzie wyszukiwanie nowych półproduktów i produktów oraz badanie ich wpływu na środowisko

Kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym