TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Specjalności: Analityka techniczna i przemysłowa; Technologia Polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

Co po studiach?

Jako specjalista od spraw procesów technologicznych masz szansę znaleźć zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu oraz placówkach badawczych.

Po „Analityce technicznej i przemysłowej” będziesz zdolny do wprowadzania właściwego systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarowych.

Absolwenci specjalności „Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych” znajdują zatrudnienie w bardzo różnorodnych zakładach przemysłu chemicznego (jako technolodzy, kontrolerzy jakości, pracownicy laboratoriów badawczych, kadra zarządzająca) i nie tylko, a w szczególności: w zakładach farmaceutycznych, w zakładach produkujących kosmetyki, związki powierzchniowo czynnych, surowce dla przemysłu chemii gospodarczej, w przemyśle spożywczym, w zakładach tworzyw sztucznych, kauczuków i przemysłu gumowego, recyklingu.

Absolwenci II stopnia studiów mają także możliwość podjęcia studiów III stopnia w ramach Studium Doktoranckiego i uzyskać stopień doktora.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w takich zakładach jak: Lotos, Polfa, Ziaja, Oceanic, Impuls, Tikurrila, Teknoss-Oliva, Energa, Michelin Polska, Organika, Orplast, Zakład Tworzyw sztucznych ERG, Fosfory, International Paper, Purinova, Unilever, Bayer Polska, Anwil, SANEPiD, WiOŚ, Gumeko, Polfarma i wiele innych.

Kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!