Kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

Na interdyscyplinarne studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) zapraszają wydziały: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Mechaniczny. Pierwszy rekrutuje na specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, drugi na specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej. Studia  trwają 3 semestry.

Dlaczego warto podjąć studia na TKiS? Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego  –  obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego. Kierunek studiów TKiS jest uruchamiany w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu realizacja programu studiów TKiS będzie odbywała się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców będą brać znaczący udział w ustalaniu konkretnej tematyki zajęć i w ich prowadzeniu. Również w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt grupowy, a także prace dyplomowe studentów. Dzięki temu absolwenci kierunku TKiS będą lepiej przygotowani do spełnienia wymagań stawianym zatrudnianym specjalistom przez branżowych pracodawców.

Program kierunku TKiS będzie łączyć ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka czy mechanika z wiedzą specjalistyczną z zakresu teledetekcji i nawigacji satelitarnej, misji kosmicznych, mechanizmów i konstrukcji kosmicznych, kosmicznych technologii bezpieczeństwa. Absolwenci kierunku TKiS nabędą m.in. umiejętności obsługi oraz projektowania zaawansowanej aparatury satelitarno-kosmicznej.

  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej

Przyszli absolwenci specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz w innych dziedzinach branży kosmicznej. Posiądą także cenne umiejętności dotyczące doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w powiązaniu z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Będą również projektować różnego typu urządzenia oraz systemy satelitarne i telekomunikacyjne czy też implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych.

Więcej na temat tej specjalności, w tym program studiów i siatka godzin – ZOBACZ

  • Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

Z kolei osoby, które wybiorą specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej będą posiadały wiedzę na temat budowy poszczególnych segmentów, zasad działania oraz zastosowań systemów nawigacji satelitarnej. Poznają także tajniki wiedzy dotyczące autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa czy też zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Absolwenci będą także potrafili dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Co ciekawe dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PG mają możliwość ubiegania się o dyplom Inżyniera Europejskiego EUR-ING. To swoisty „paszport” do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą, jak również możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji.

Więcej na temat tej specjalności, w tym program studiów i siatka godzin – ZOBACZ

Kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym