Kierunek międzyuczelniany i międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa  (dawny Wydział Mechaniczny)

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

Na interdyscyplinarne studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) zapraszają Wydziały: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Pierwszy rekrutuje na specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, drugi na specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej. Studia trwają 3 semestry.

Dlaczego warto podjąć studia na TKiS?

Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego. Kierunek studiów TKiS został uruchomiony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu program studiów TKiS realizowany jest w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców biorą udział w opracowywaniu tematyki zajęć i ich prowadzeniu. Ponadto wspólnie realizowane są projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt grupowy, a także prace dyplomowe studentów. Dzięki temu każdy absolwent kierunku TKiS będzie dobrze przygotowany do spełnienia wymagań stawianych przez pracodawców z branży.

Program kierunku TKiS łączy treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka, czy mechanika, z wiedzą specjalistyczną z zakresu teledetekcji i nawigacji satelitarnej, misji kosmicznych, mechanizmów i konstrukcji kosmicznych, kosmicznych technologii bezpieczeństwa. Absolwenci kierunku TKiS nabędą m.in. umiejętności obsługi oraz projektowania zaawansowanej aparatury satelitarno-kosmicznej.

  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej

Specjalność  jest prowadzona na wiodącym na PG Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej (kategoria A+ wśród uczelni wyższych), cieszącym się od wielu lat dobrą renomą wśród pracodawców zarówno na Pomorzu jak i w całej Polsce. Specjalność koncentruje się na rozwiązaniach informatycznych w branży związanej z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Absolwenci będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz innych pokrewnych dziedzinach. Nabędą także cennych umiejętności dotyczących doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w przedmiotowej dziedzinie. W ramach studiów będą projektować urządzenia oraz systemy satelitarne i telekomunikacyjne oraz implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych.

Więcej informacji dot. specjalności można znaleźć tutaj – ZOBACZ

  • Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

Kandydaci, którzy wybiorą specjalność Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej, zdobędą wiedzę oraz umiejętności związane z budową poszczególnych segmentów, zasad działania oraz zastosowań systemów nawigacji satelitarnej. Poznają także tajniki dotyczące autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów, w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa, czy też zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Każdy absolwent będzie potrafił dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Należy podkreślić, że dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PG (kategoria naukowa A) mają możliwość uzyskania dyplomu Inżyniera Europejskiego EUR-ING. Dyplom ten stanowi swoisty paszport do pracy na stanowisku inżyniera we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej. Stanowi on odpowiednik nostryfikacji.

Kierunek jest prowadzony w trybie stacjonarnym.