Kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

Na interdyscyplinarne studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) zapraszają wydziały: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Mechaniczny. Pierwszy rekrutuje na specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, drugi na specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej. Studia trwają 3 semestry.

Dlaczego warto podjąć studia na TKiS?

Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego. Kierunek studiów TKiS został uruchomiony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu program studiów TKiS realizowany jest w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców biorą znaczący udział w opracowywaniu tematyki zajęć i ich prowadzeniu. Ponadto wspólnie realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt grupowy, a także prace dyplomowe studentów. Dzięki temu każdy absolwent kierunku TKiS będzie lepiej przygotowany do spełnienia wymagań stawianych przez pracodawców z branży.

Program kierunku TKiS łączy treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka, czy mechanika, z wiedzą specjalistyczną z zakresu teledetekcji i nawigacji satelitarnej, misji kosmicznych, mechanizmów i konstrukcji kosmicznych, kosmicznych technologii bezpieczeństwa. Absolwenci kierunku TKiS nabędą m.in. umiejętności obsługi oraz projektowania zaawansowanej aparatury satelitarno-kosmicznej.

  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej

Przyszli absolwenci specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz innych pokrewnych dziedzinach branży kosmicznej. Posiądą także cenne umiejętności dotyczące doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w powiązaniu z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. W ramach studiów będą projektować urządzenia oraz systemy satelitarne i telekomunikacyjne oraz implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych. Studia na tej specjalności to połączenie możliwości nabycia specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii kosmicznych ze zdobyciem kompetencji w dziedzinie ICT na dobrze rozpoznawalnym wśród pracodawców Pomorza Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji dot. specjalności można znaleźć w siatce godzin – ZOBACZ

  • Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

Kandydaci, którzy wybiorą specjalność Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej zdobędą wiedzę oraz umiejętności związane z budową poszczególnych segmentów, zasad działania oraz zastosowań systemów nawigacji satelitarnej. Poznają także tajniki dotyczące autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów, w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa, czy też zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Każdy absolwent będzie umiał dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Należy podkreślić, że dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PG mają możliwość uzyskania dyplomu Inżyniera Europejskiego EUR-ING. Dyplom ten stanowi swoisty „paszport” do pracy na stanowisku inżyniera we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej. Stanowi on odpowiednik nostryfikacji.

Więcej informacji dot. specjalności można znaleźć siatce godzin – ZOBACZ

Kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym.