Kierunek transport jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. Są to odrębne kierunki studiów

TRANSPORT

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Specjalności: Systemy transportowe; Infrastruktura transportu; Transport wodny

Co po studiach?

Masz wiele możliwości zatrudnienia. Swoje miejsce odnajdziesz zarówno w jednostkach eksploatacyjnych i organizacyjnych transportu samochodowego, szynowego, wodnego i lotniczego, jak i w organizacjach samorządowych zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury transportowej. Ponadto będziesz w stanie zaoferować swoje umiejętności zakładom przemysłowym, przedsiębiorstwom spedycyjnym i instytutom naukowo-badawczym

Kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym

 

TRANSPORT kierunek planowany do uruchomienia

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA

Co po studiach?

Masz wiele możliwości zatrudnienia. Swoje miejsce odnajdziesz zarówno w jednostkach eksploatacyjnych i organizacyjnych transportu samochodowego, szynowego, wodnego i lotniczego, jak i w organizacjach samorządowych zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury transportowej. Ponadto będziesz w stanie zaoferować swoje umiejętności zakładom przemysłowym, przedsiębiorstwom spedycyjnym i instytutom naukowo-badawczym

Nie zapomnij, że… kierunek jest planowany do wprowadzenia. W chwili obecnej specjalność Transport wodny na kierunku Transport prowadzonym przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska jest realizowana przy współpracy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa